English Thứ Tư, 21-08-2019, 06:37 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107303217
Đang online: 126
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc

Đăng ngày: 10/05/2019; 976 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ đồng ý Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (Ban Quản lý) thực hiện công tác bồi thường, GPMB và tái định cư dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc theo quy định.

Giao Ban Quản lý có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND thành phố Quảng Ngãi để thực hiện nhiệm vụ được giao này đảm bảo hoàn thành theo đúng tiến độ được phê duyệt và chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao. UBND thành phố Quảng Ngãi có trách nhiệm chỉ đạo các Phòng - Ban, UBND xã có liên quan hỗ trợ Ban Quản lý thực hiện nhiệm vụ được giao, chủ động xử lý theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, làm việc cụ thể với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn, tham vấn hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo.

 

Dự án Đập dân hạ lưu sông Trà Khúc do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng. 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở người tại Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 28/3/2019 về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh năm 2019, Công văn số 4333/UBND-KGVX ngày 02/8/2019 về việc tăng cường chông tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2391/BKHCN-TĐC ngày 08/8/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý dự thảo Đề án phát triển, nâng cao năng lực của hệ thống các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ công lập.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2321/BKHCN-PTTTDN ngày 02/8/2019 về việc cập nhật thông tin các đối tượng trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vào hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2374/BKHCN-TĐC ngày 06/8/2019 về việc xin ý kiến về Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích