English Thứ Hai, 14-10-2019, 13:02 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110618282
Đang online: 209

Thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong

Đăng ngày: 09/10/2019; 226 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ đồng ý cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (Ban quản lý) thực hiện công tác bồi thường, GPMB và hỗ trợ tái định cư dự án Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong, đoạn qua địa bàn thành phố Quảng Ngãi và các khu tái định cư, khu cải táng mồ mả phục vụ GPMB toàn bộ dự án.

Được ký kết hợp đồng với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Sơn Tịnh để thực hiện công tác bồi thường, GPMB và hỗ trợ tái​ định cư dự án Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong, đoạn qua địa bàn huyện Sơn Tịnh.

Ban Quản lý có trách nhiệm đôn đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Sơn Tịnh thực hiện nhiệm vụ được giao; đồng thời, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND thành phố Quảng Ngãi, UBND huyện Sơn Tịnh để thực hiện công tác bồi thường, GPMB và hỗ trợ tái định cư của dự án đảm bảo hoàn thành theo đúng tiến độ được phê duyệt.

UBND thành phố Quảng Ngãi, Sơn Tịnh có trách nhiệm chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND xã hỗ trợ Ban Quản lý thực hiện nhiệm vụ được giao, chủ động xử lý theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, làm việc cụ thể với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn, tham vấn hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động hướng dẫn, hỗ trợ Chủ đầu tư, UBND thành phố Quảng Ngãi, UBND huyện Sơn Tịnh xử lý các trường hợp vướng mắc (nếu có); đối với nội dung vượt thẩm quyền, kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng Đề án “Thuê chuyên gia Cu Ba hỗ trợ khám, chữa bệnh, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020-2025”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tại Thông báo số 350/TB-VPCP ngày 02/10/2019 của Văn phòng Chính phủ; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu, điều chỉnh các nội dung quy hoạch Khu du lịch Mỹ Khê không còn phù hợp trong quá trình xây dựng đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phần còn lại của xã Tịnh Kỳ và xã Tịnh Khê; khẩn trương hoàn thành đồ án quy hoạch trình UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế làm việc với Công ty TNHH Một thành viên Doanh nghiệp xã hội Cao để xây dựng Đề án cụ thể về việc đầu tư cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn (Bệnh viện đa khoa Dung Quất trước đây); trên cơ sở đó, chủ trì phối hợp với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nội vụ, UBND huyện Bình Sơn và các sở, ngành liên quan tham gia góp ý hoàn chỉnh Đề án, tham mưu UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích