English Thứ Sáu, 24-01-2020, 06:32 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117145769
Đang online: 152

Thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong

Đăng ngày: 09/10/2019; 348 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ đồng ý cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (Ban quản lý) thực hiện công tác bồi thường, GPMB và hỗ trợ tái định cư dự án Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong, đoạn qua địa bàn thành phố Quảng Ngãi và các khu tái định cư, khu cải táng mồ mả phục vụ GPMB toàn bộ dự án.

Được ký kết hợp đồng với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Sơn Tịnh để thực hiện công tác bồi thường, GPMB và hỗ trợ tái​ định cư dự án Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong, đoạn qua địa bàn huyện Sơn Tịnh.

Ban Quản lý có trách nhiệm đôn đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Sơn Tịnh thực hiện nhiệm vụ được giao; đồng thời, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND thành phố Quảng Ngãi, UBND huyện Sơn Tịnh để thực hiện công tác bồi thường, GPMB và hỗ trợ tái định cư của dự án đảm bảo hoàn thành theo đúng tiến độ được phê duyệt.

UBND thành phố Quảng Ngãi, Sơn Tịnh có trách nhiệm chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND xã hỗ trợ Ban Quản lý thực hiện nhiệm vụ được giao, chủ động xử lý theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, làm việc cụ thể với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn, tham vấn hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động hướng dẫn, hỗ trợ Chủ đầu tư, UBND thành phố Quảng Ngãi, UBND huyện Sơn Tịnh xử lý các trường hợp vướng mắc (nếu có); đối với nội dung vượt thẩm quyền, kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích