English Thứ Hai, 18-11-2019, 23:45 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 112641452
Đang online: 203

Thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

Đăng ngày: 03/04/2019; 2191 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn số 3482/BTC-PC ngày 26/3/2019 của Bộ Tài chính về việc xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Cụ thể, giao giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh rà soát nội dung Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 29/3/2019, đảm bảo theo đúng nội dung yêu cầu của Bộ Tài chính tại Khoản 1 Công văn số 3482/BTC-PC ngày 26/3/2019 và quy định có liên quan; trường hợp cần thiết, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung theo quy định.

 

Tích cực kiểm tra, thanh tra việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của UBND tỉnh và việc xây dựng, ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các sở, ngành, địa phương; trong đó, chú trọng thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu tiết kiệm đã đề ra.

 

Định kỳ hàng năm, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính kết quả thực hiện Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo theo đúng nội dung và thời gian yêu cầu của Bộ Tài chính tại Khoản 2 Công văn số 3482/BTC-PC ngày 26/3/2019.

 

                                                                                 N.Nhẫn


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Bình Sơn xem xét giải quyết nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất tại Văn bản số 1931/HPDQ ngày 02/11/2019,  đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIa, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh trước ngày 20/11/2019 để trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc UBND huyện Sơn Tịnh sử dụng ngân sách huyện để hỗ trợ cho các hộ dân có đất bị ngập úng không gieo sạ được do ảnh hưởng của việc đầu tư xây dựng các dự án tại Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, lấy ý kiến của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan đối với việc thực hiện các nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước dưới đất phục vụ xây dựng giếng khoan bổ sung nhân tạo nước dưới đất trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi” để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, thống nhất theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích