English Thứ Năm, 22-03-2018, 11:34 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 69904061
Đang online: 171

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập

Đăng ngày: 06/12/2017; 210 lần đọc
Ảnh minh họa

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh theo đúng nội dung chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 5393/BGDĐT-KHTC ngày 15/11/2017.

Theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, để tránh tình trạng chậm cấp kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng học sinh, sinh viên được hưởng các chính sách miễn​, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định 86 trong các cơ sở giáo dục, đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo UBND các cấp, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục, đào tạo chủ động, kịp thời thực hiện công tác xét duyệt hồ sơ, tổng hợp, dự toán, chi trả kinh phí miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho đối tượng chính sách theo quy định tại Nghị định 86.

 

Tăng cường thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện chế độ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho các đối tượng chính sách tại các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn. Xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và các cơ quan, đơn vị liên quan đã để xảy ra tình trạng chậm cấp kinh phí hỗ trợ cho người học.

 

Trong trường hợp có khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc giải quyết chính sách cho người học theo Nghị định 86, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tổng hợp, phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính để được hướng dẫn xử lý.

 

Xuân Lê


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND huyện Lý Sơn và các sở, ngành đơn vị liên quan t​ổ chức thẩm định hồ sơ đề xuất đầu tư dự án khu Resort, khách sạn và thương mại tại Âu tàu phía Tây đảo Lý Sơn do Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam đề xuất; trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành tỉnh và hiệp hội có liên quan nghiên cứu, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Tổ tư vấn chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướn​g Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn cho các huyện nghèo (Ba Tơ, Minh Long, Sơn Tây, Tây Trà, Trà Bồng) và huyện thoát nghèo (Sơn Hà) giai đoạn 2018-2020 theo đúng cơ chế, chính sách, định mức hỗ trợ và nguồn vốn thực hiện theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tham mưu và đề xuất UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 trên địa bàn tỉnh; văn bản hướng dẫn thi hành Luật theo quy định tại Khoản 1, Điều 62 Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 và kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật. Hoàn thành, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 29/4/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì rà soát, cung cấp thông tin cập nhật ​về các quy chuẩn kỹ thuật địa phương do tỉnh xây dựng, ban hành năm 2017, tổng hợp trực tiếp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh theo thời gian quy định

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh