English Chủ Nhật, 18-08-2019, 04:50 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 106966134
Đang online: 99

Thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Đăng ngày: 27/11/2018; 359 lần đọc

Thực hiện Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo​ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở đề xuất của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và thông báo công khai trên địa bàn tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh vào kỳ họp giữa năm 2019; tham mưu UBND tỉnh quy định phân cấp về thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho UBND các huyện, thành phố theo quy mô vốn đầu tư và địa bàn thực hiện liên kết.

 

Làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ các dự án liên kết thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh; chủ trì, hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch, tổng hợp kế hoạch hỗ trợ trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các quy định, hướng dẫn xây dựng các dự án liên kết sản xuất.

 

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở kế hoạch và Đầu tư tổng hợp nhu cầu kinh phí, cân đối ngân sách cấp tỉnh và lồng ghép nguồn vốn các chương trình dự án để thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và trình cấp có thẩm quyền quyết định hỗ trợ theo quy định.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng hợp, lồng ghépcân đối nguồn vốn hỗ trợ các hoạt động liên kết sản xuất theo quy định; tổ chức xúc tiến đầu tư, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, tham gia các dự án liên kết sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp.

 

Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã, cơ sở sản xuất và các địa phương trong việc đăng ký xác lập quyền bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ: nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng công nghiệp cho các sản phẩm và dịch vụ; bảo hộ giống cây trồng trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp,....

 

Sở Công Thương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức đại diện nông dân trong cung cấp thông tin về giá cả, dự báo thị trường sản phẩm nông nghiệp cho các bên tham gia liên kết; phi hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản đến các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố trên cơ sở kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp ở địa phương, tổ chức rà soát, đề xuất ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Kinh tế các huyện, thành phố làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ các dự án liên kết thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND huyện; thành lập Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định các dự án liên kết theo phân cấp của UBND tỉnh.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 8724/BTC-QLKT ngày 31/7/2019 của Bộ Tài chính về việc cung cấp thông tin tài chính của chủ đầu tư cho Kho bạc Nhà nước; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện lập và tổng hợp báo cáo tài chính đối với năm tài chính 2018, 2019 theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo thực hiện nội dung đề nghị của Thanh tra Bộ Công an tại Thông báo số 1673/TB-X05 ngày 31/7/2019 về công tác phòng cháy và chữa cháy.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải khẩn trương tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 7137/BGTVT-ATGT ngày 01/8/2019 về việc tăng cường công tác phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các vị trí giao cắt giữa đường bộ và đường sắt.

 

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cử vận động viên Trương Thanh tham gia thi đấu Giải Vô địch thế giới Pencak Silat tại Thái Lan, từ ngày 29/9/2019 đến 05/10/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích