English Thứ Bảy, 21-09-2019, 22:34 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109301372
Đang online: 202

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy liên quan đến dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc

Đăng ngày: 11/09/2018; 405 lần đọc

Liên quan đến dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu​ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở, ngành, địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 486-TB/TU ngày 24/8/2018 về tiếp thu ý kiến góp ý về dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc và Công văn số 3057-CV/TU ngày 27/8/2018 (UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ tại Công văn số 5335/UBND-CNXD ngày 05/9/2018).

Đồng thời, chủ động tham mưu UBND tỉnh việc thực hiện dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh (giai đoạn 2) theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và UBND thành phố Quảng Ngãi tham mưu UBND tỉnh thực hiện nội dung chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Điểm 4.2, Điểm 4.3, Điểm 4.4 Thông báo nêu trên; chủ động triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và của UBND tỉnh liên quan đến các dự án này, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo thực hiện.

 

                                                                         T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 10536/BTC-NSNN ngày 09/9/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn địa phương trong công tác báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 77/2019/QH14 ngày 11/6/2019 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8245/VPCP-KTTH ngày 12/9/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/2019/QH14 của Quốc hội.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 4790/BYT-ATTP ngày 19/8/2019 của Bộ Y tế về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích