English Thứ Năm, 18-07-2019, 01:57 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 102939816
Đang online: 157

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy liên quan đến dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc

Đăng ngày: 11/09/2018; 383 lần đọc

Liên quan đến dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu​ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở, ngành, địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 486-TB/TU ngày 24/8/2018 về tiếp thu ý kiến góp ý về dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc và Công văn số 3057-CV/TU ngày 27/8/2018 (UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ tại Công văn số 5335/UBND-CNXD ngày 05/9/2018).

Đồng thời, chủ động tham mưu UBND tỉnh việc thực hiện dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh (giai đoạn 2) theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và UBND thành phố Quảng Ngãi tham mưu UBND tỉnh thực hiện nội dung chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Điểm 4.2, Điểm 4.3, Điểm 4.4 Thông báo nêu trên; chủ động triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và của UBND tỉnh liên quan đến các dự án này, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo thực hiện.

 

                                                                         T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1609/BXD-KTXD ngày 09/7/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Xây dựng, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, triển khai thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại Công văn số 786/TTg-CN ngày 01/7/2019 về việc chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 3724-CV/TU ngày 05/7/2019 triển khai Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về một số nội dung liên quan đến việc xây dựng Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh theo yêu cầu tại Công văn số 3728-CV/TU ngày 05/7/2019 của Thường trực Tỉnh ủy, trình UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích