English Thứ Sáu, 24-05-2019, 10:20 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 95884459
Đang online: 264

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy liên quan đến dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc

Đăng ngày: 11/09/2018; 368 lần đọc

Liên quan đến dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu​ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở, ngành, địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 486-TB/TU ngày 24/8/2018 về tiếp thu ý kiến góp ý về dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc và Công văn số 3057-CV/TU ngày 27/8/2018 (UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ tại Công văn số 5335/UBND-CNXD ngày 05/9/2018).

Đồng thời, chủ động tham mưu UBND tỉnh việc thực hiện dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh (giai đoạn 2) theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và UBND thành phố Quảng Ngãi tham mưu UBND tỉnh thực hiện nội dung chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Điểm 4.2, Điểm 4.3, Điểm 4.4 Thông báo nêu trên; chủ động triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và của UBND tỉnh liên quan đến các dự án này, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo thực hiện.

 

                                                                         T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019, báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu và tham gia góp ý nội dung dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát; trực tiếp gửi văn bản góp ý cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và báo cáo UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 2912/BKHĐT-HTX ngày 07/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hỗ trợ phát triển HTX từ nguồn vốn dự phòng 10% Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1741/UBND-NNTN ngày 10/4/2019; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 25/5/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất bổ sung trụ quảng cáo tại dự án Trung tâm Thương mại và Siêu thị Hùng Cường Big C vào quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh như đề xuất của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 521/SVHTTDL-QLVH ngày 04/5/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích