English Thứ Năm, 30-03-2017, 19:49 (GMT+7)

Giới thiệu

Tin tức

Thông báo-Báo cáo

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 56840976
Đang online: 100

Công bố thông tin

Thực hiện chế độ trực trưa đối với cán bộ quản lý, giáo viên trường mầm non công lập

Đăng ngày: 20/03/2017; 415 lần đọc
Ảnh: QNĐT
UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo liên quan đến thực hiện chế độ trực trưa đối với cán bộ quản lý, giáo viên trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh.
Để thực hiện chế độ trực trưa đối với cán bộ quản lý, giáo viên trường mầm non công lập, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố; các ngành và đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 5876/BGDĐT-NGCBQLCSGD ngày 29/11/2016. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc các ngành, địa phương, đơn vị liên quan kịp thời phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

B.T​

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Thông tin cần biết

  
icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) UBND tỉnh trước ngày 10/4/2017.

 

icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 05/2017/NĐ-CP ngày 16/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia.

 

 

  
icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

 

icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của Ủy ban Quốc gia Phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 

 

 

Văn bản điện tử trao đổi

Công khai tài chính

Tình hình Kinh tế-Xã hội

Quy hoạch - Xây dựng

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh

Thông tin tiện ích