English Thứ Năm, 23-01-2020, 20:32 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117109675
Đang online: 154

Thực hiện các nội dung liên quan đến khu xử lý rác thải

Đăng ngày: 06/09/2019; 314 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo thực hiện các nội dung liên quan đến Khu xử lý rác thải tập trung tại xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh. Theo đó, yêu cầu các đơn vị có liên quan tiếp tục khẩn trương thực hiện các nội dung Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo tại các Công văn số: 3945/UBND-NNTN ngày 15/7/2019 và 4261/UBND-NNTN ngày 30/7/2019, các văn bản có liên quan khác.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh khẩn trương tổ chức khảo sát, báo cáo UBND tỉnh và các đơn vị liên quan trước ngày 10/9/2019, khẳng định khu vực dự kiến có thể thực hiện được cá​c hố chôn lấp hợp vệ sinh, đảm bảo hiệu quả và lâu dài. UBND huyện Sơn Tịnh thực hiện việc tổ chức lấy ý kiến của nhân dân trong phạm vi bị ảnh hưởng, báo cáo UBND tỉnh và các đơn vị liên quan trước ngày 15/9/2019. Trường hợp vị trí không phù hợp, UBND huyện Sơn Tịnh chịu trách nhiệm đề xuất vị trí hợp lý khác.

 

Sau khi xác định được vị trí thực hiện các hố chôn lấp, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan tính toán, xác định quy mô hợp lý các hố chôn lấp cần đầu tư khẩn cấp, báo cáo UBND tỉnh và các đơn vị liên quan. Giao Sở Tài chính tham mưu, trình UBND tỉnh bố trí vốn ngân sách tỉnh để thực hiện đầu tư khẩn cấp các hố chôn lấp rác thải sinh hoạt trong thời gian Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Nghĩa Kỳ chưa đưa vào hoạt động.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích