English Thứ Hai, 16-09-2019, 21:05 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 108986711
Đang online: 237

Thực hiện các nội dung liên quan đến khu xử lý rác thải

Đăng ngày: 06/09/2019; 262 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo thực hiện các nội dung liên quan đến Khu xử lý rác thải tập trung tại xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh. Theo đó, yêu cầu các đơn vị có liên quan tiếp tục khẩn trương thực hiện các nội dung Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo tại các Công văn số: 3945/UBND-NNTN ngày 15/7/2019 và 4261/UBND-NNTN ngày 30/7/2019, các văn bản có liên quan khác.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh khẩn trương tổ chức khảo sát, báo cáo UBND tỉnh và các đơn vị liên quan trước ngày 10/9/2019, khẳng định khu vực dự kiến có thể thực hiện được cá​c hố chôn lấp hợp vệ sinh, đảm bảo hiệu quả và lâu dài. UBND huyện Sơn Tịnh thực hiện việc tổ chức lấy ý kiến của nhân dân trong phạm vi bị ảnh hưởng, báo cáo UBND tỉnh và các đơn vị liên quan trước ngày 15/9/2019. Trường hợp vị trí không phù hợp, UBND huyện Sơn Tịnh chịu trách nhiệm đề xuất vị trí hợp lý khác.

 

Sau khi xác định được vị trí thực hiện các hố chôn lấp, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan tính toán, xác định quy mô hợp lý các hố chôn lấp cần đầu tư khẩn cấp, báo cáo UBND tỉnh và các đơn vị liên quan. Giao Sở Tài chính tham mưu, trình UBND tỉnh bố trí vốn ngân sách tỉnh để thực hiện đầu tư khẩn cấp các hố chôn lấp rác thải sinh hoạt trong thời gian Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Nghĩa Kỳ chưa đưa vào hoạt động.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tổ chức quán triệt và chỉ đạo tăng cường công tác triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo nội dung yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 6593/BNN-TCTL ngày 09/9/2019 về việc tăng cường triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Thông tư số 25/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham gia góp ý, gửi ý kiến về Bộ Thông tin và Truyền thông như đề nghị tại Công văn số 2992/BTTTT-VP ngày 05/9/2019 về việc góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đô thị thông minh tại Việt Nam.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích