English Thứ Sáu, 24-01-2020, 14:43 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117175674
Đang online: 149
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Thực hiện các dự án vùng chuyên canh cây nông nghiệp trên địa bàn các huyện miền núi

Đăng ngày: 18/11/2019; 215 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu UBND huyện Nghĩa Hành và các huyện miền núi được hỗ trợ vốn thực hiện vùng chuyên canh cây nông nghiệp trên địa bàn có trách nhiệm tập trung thực hiện, chủ động phối hợp với các sở chuyên ngành của tỉnh để được hướng dẫn thực hiện, đồng thời rà soát, đánh giá việc thực hiện dự án của địa phương, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. 

Trường hợp chưa đảm bảo cơ sở triển khai thực hiện, thực hiện chưa có hiệu quả hoặc đến ngày 31/01/2020 không có khả năng giải ngân hết 95% kế hoạch vốn được giao, khẩn trương có văn bản báo cáo UBND tỉnh để thu hồi vốn về ngân sách tỉnh và bố trí thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định.

 

                                                             V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích