English Thứ Năm, 05-12-2019, 21:45 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 113774548
Đang online: 206
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Thực hiện các dự án vùng chuyên canh cây nông nghiệp trên địa bàn các huyện miền núi

Đăng ngày: 18/11/2019; 190 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu UBND huyện Nghĩa Hành và các huyện miền núi được hỗ trợ vốn thực hiện vùng chuyên canh cây nông nghiệp trên địa bàn có trách nhiệm tập trung thực hiện, chủ động phối hợp với các sở chuyên ngành của tỉnh để được hướng dẫn thực hiện, đồng thời rà soát, đánh giá việc thực hiện dự án của địa phương, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. 

Trường hợp chưa đảm bảo cơ sở triển khai thực hiện, thực hiện chưa có hiệu quả hoặc đến ngày 31/01/2020 không có khả năng giải ngân hết 95% kế hoạch vốn được giao, khẩn trương có văn bản báo cáo UBND tỉnh để thu hồi vốn về ngân sách tỉnh và bố trí thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định.

 

                                                             V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành và các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 235-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo tình hình triển khai Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống thống kê nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 8778/BKHĐT-TCTK ngày 22/11/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, trình UBND tỉnh ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thông báo cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu, đăng ký tham gia Hội chợ Triển lãm Nhịp cầu Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp năm 2019 với chủ đề: “Sản phẩm OCOP - Phát huy giá trị bản địa”.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích