English Chủ Nhật, 26-05-2019, 11:56 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 96204552
Đang online: 132
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Thực hiện các công trình, dự án trong năm Kế hoạch sử dụng đất năm 2018

Đăng ngày: 13/09/2018; 134 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ thống nhất thực hiện 10 công trình, dự án trong năm Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 các huyện, thành phố.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm cập nhật các công trình nêu trên vào kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện và triển khai đến các chủ đầu tư tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ liên quan đến việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất theo quy định; đồng thời chịu trách nhiệm việc đăng ký thực hiện các công trình, dự án thực hiện trong năm kế hoạch 2018.

 

Đối với diện tích đất lúa, UBND các huyện, thành phố phải xác định để quy định từng vị trí đất nông nghiệp cụ thể theo quy định tại Khoản 5 Điều 5 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2015-2019), làm cơ sở để Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển thông tin cho Sở Tài chính xác định số tiền phải nộp theo quy định tại Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện để báo cáo HĐND tỉnh theo quy định.

 

Đối với công trình Thủy điện Sơn Tây (hạng mục: vai đập trái và lòng hồ thuộc địa phận xã Sơn Mùa), nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh theo đúng quy định.

 

N.Nhẫn

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019, báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu và tham gia góp ý nội dung dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát; trực tiếp gửi văn bản góp ý cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và báo cáo UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 2912/BKHĐT-HTX ngày 07/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hỗ trợ phát triển HTX từ nguồn vốn dự phòng 10% Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1741/UBND-NNTN ngày 10/4/2019; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 25/5/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất bổ sung trụ quảng cáo tại dự án Trung tâm Thương mại và Siêu thị Hùng Cường Big C vào quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh như đề xuất của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 521/SVHTTDL-QLVH ngày 04/5/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích