English Thứ Năm, 18-07-2019, 17:51 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 103024842
Đang online: 129
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Thực hiện các công trình, dự án trong năm Kế hoạch sử dụng đất năm 2018

Đăng ngày: 13/09/2018; 148 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ thống nhất thực hiện 10 công trình, dự án trong năm Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 các huyện, thành phố.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm cập nhật các công trình nêu trên vào kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện và triển khai đến các chủ đầu tư tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ liên quan đến việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất theo quy định; đồng thời chịu trách nhiệm việc đăng ký thực hiện các công trình, dự án thực hiện trong năm kế hoạch 2018.

 

Đối với diện tích đất lúa, UBND các huyện, thành phố phải xác định để quy định từng vị trí đất nông nghiệp cụ thể theo quy định tại Khoản 5 Điều 5 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2015-2019), làm cơ sở để Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển thông tin cho Sở Tài chính xác định số tiền phải nộp theo quy định tại Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện để báo cáo HĐND tỉnh theo quy định.

 

Đối với công trình Thủy điện Sơn Tây (hạng mục: vai đập trái và lòng hồ thuộc địa phận xã Sơn Mùa), nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh theo đúng quy định.

 

N.Nhẫn

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương kiểm tra, rà soát về tình hình kinh doanh dịch vụ mua bán nợ và hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ trên địa bàn tỉnh; kịp thời tổng hợp và báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải thực hiện đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 6522/BGTVT-KCHT ngày 12/7/2019 về việc tham gia ý kiến đối với Dự thảo Đề án Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo trì quốc lộ giai đoạn 2020 - 2030​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì, triển khai thực hiện nội dung yêu cầu của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Thông báo số 237/TB-VPCP ngày 12/7/2019 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg ngày 26/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực hiện hoặc tham mưu cấp thẩm quyền xem xét, chỉ đạo thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, chủ động phối hợp với Bộ Công Thương và thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3866/UBND-KT ngày 09/7/2019 để triển khai Đề án “Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ”.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích