English Thứ Hai, 17-02-2020, 16:15 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 118965004
Đang online: 334
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Thúc đẩy xuất khẩu gạo trong năm 2020

Đăng ngày: 04/02/2020; 212 lần đọc
Ảnh minh họa. Nguồn internet

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính chủ động, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn số 552/BCT-XNK ngày 21/01/2020 của Bộ Công Thương về việc thúc đẩy xuất khẩu gạo trong năm 2020 để triển khai thực hiện việc thúc đẩy xuất khẩu gạo trên địa bàn tỉnh; đồng thời, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định.

Theo chỉ đạo của Bộ công Thương tại Công văn số 552/BCT-XNK ngày 21/01/2020, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng và tổ ch​ức thực hiện quy hoạch sản xuất lúa, chỉ đạo việc cung ứng vật tư, cơ cấu giống, thực hiện kỹ thuật canh tác, nâng cao chất lượng gạo đáp ứng nhu cầu thị trường; chỉ đạo việc mua thóc, gạo trực tiếp từ người sản xuất và mua thông qua hợp đồng liên kết  sản xuất, tiêu thụ thóc gạo ký với người sản xuất theo chính sách hiện hành của nhà nước trên địa bàn.

 

Đồng thời, chỉ đạo các Sở: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài chính, Công Thương và cơ quan liên quan theo dõi sát diễn biến tình hình giá thóc, gạo nội địa và kịp thời báo cáo cho các Bộ, ngành khi có biến động bất thường.

 

T.D


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, nghiên cứu nội dung Thông báo số 44/TB-VPCP ngày 06/02/2020 của Văn phòng Chính phủ, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Hoàn thành trước ngày 29/02/2020.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì phối hợp với các Sở: Y tế, Tài chính và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện nội dung Công văn số 1035/BTC-HCSN ngày 04/02/2020 của Bộ Tài chính về việc thanh toán các khoản mua trang thiết bị y tế, phương tiện vận chuyển người bệnh từ nguồn 20% kinh phí kết dư quỹ KCB bảo hiểm y tế năm 2015.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tham mưu UBND tỉnh áp dụng, triển khai thực hiện Quyết định số 2158/QĐ-BKHĐT ngày 31/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ban hành Hướng dẫn lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, 2026-2030 của bộ, ngành và địa phương.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 871/KH-BNN-CN ngày 06/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, lĩnh vực chăn nuôi.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích