English Thứ Bảy, 24-08-2019, 02:51 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107607392
Đang online: 123

Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nghiêm túc thực hiện các nội dung về quyết toán dự án hoàn thành năm 2018, chi phí quản lý dự án và quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia theo kiến nghị của Bộ Tài chính tại Báo cáo ngày 22/7/2019; trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Kết luận​ chỉ đạo giải quyết vướng mắc dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất (giai đoạn 1).

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan có văn bản yêu cầu Chủ đầu tư các công trình nhà xưởng, nhà công nghiệp đang chuẩn bị đầu tư xây dựng, thực hiện đầu tư xây dựng và Chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình nhà xưởng, nhà công nghiệp đã đưa vào khai thác sử dụng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các nội dung chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1914/BXD-GĐ ngày 14/8/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Công an tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh về xóa bỏ các lò gạch thủ công, lò đứng liên tục và lò vòng trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành và địa phương  thực hiện một số nội dung thực hiện các giải pháp bảo đảm TTATGT 6 tháng cuối năm 2019, Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2019 – 2020.

 

UBND tỉnh vừa có Quyết định​ thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của tỉnh Quảng Ngãi, do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính làm Trưởng ban.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo tăng cường quản lý đất công ích và các loại đất nông nghiệp khác do UBND cấp xã quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh.


 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa công văn​ giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương nghiên cứu và chủ động triển khai thực hiện các nội dung yêu cầu về công khai ngân sách nhà nước của Bộ Tài chính tại văn bản số 9067/BTC-NSNN; thường xuyên rà soát, cập nhật và đăng tải thông tin tại chuyên mục "CÔNG KHAI NGÂN SÁCH" trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Sở Tài chính.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến​ giải quyết kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành phương án​ thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên phạm vi toàn tỉnh, theo quy định của Luật Thống kê, Luật Đất đai và Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý việc Sở Công Thương thuê đơn vị Tư vấn triển khai xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập thuỷ điện trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thực hiện rà soát các mô hình kinh tế chia sẻ trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó chủ động thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh thực hiện các biện pháp quản lý theo đúng thẩm quyền và quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu vực đê điều xung yếu trên địa bàn tỉnh và đề xuất danh mục dự án cần gia cố sắp xếp thứ tự ưu tiên, trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu nội dung yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn số 5827/BCT-TXTM ngày 12/8/2019, xây dựng kế hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng, chào mừng “Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4” năm 2020 trên địa bàn tỉnh với tinh thần tiết kiệm và hiệu quả.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích