English Thứ Hai, 14-10-2019, 07:56 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110608664
Đang online: 293

UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các Sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội chủ động ứng phó các tình huống thiên tai trong mùa mưa, bão năm 2019, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

 

Liên quan dự án thành phần 1 đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24 (dự án), Chủ tịch UBND tỉnh giao​ UBND các huyện: Đức Phổ, Ba Tơ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB của dự án đoạn qua địa bàn, đảm bảo bàn giao mặt bằng theo đúng tiến độ yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các sở, ngành có liên quan nghiên cứu Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố hết hiệu lực một số Điều của Thông​ tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm để tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thay thế hoặc bãi bỏ Quyết định: số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012số 56/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định hiện hành.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ đồng ý cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (Ban quản lý) thực hiện công tác bồi thường, GPMB và hỗ trợ tái định cư dự án Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong, đoạn qua địa bàn thành phố Quảng Ngãi và các khu tái định cư, khu cải táng mồ mả phục vụ GPMB toàn bộ dự án.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công của ngành, lĩnh vực, địa phương trong năm 2019, đánh giá tồn tại, hạn chế và phân tích rõ nguyên nhân của tồn tại, hạn chế đó; đồng thời xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2020; trình UBND tỉnh trước ngày 15/10/2019.

 

Hiện nay tỉnh Quảng Ngãi đang bắt đầu vào mùa mưa lũ năm 2019; theo quy định các mỏ cát, sỏi lòng sông được cơ quan có thẩm quyền cấp phép phải tạm dừng hoạt động kể từ ngày 30/9 đến hết ngày 31/12/2019. Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra thực tế đối với các mỏ cát được cấp phép, đảm bảo việc dừng khai thác theo quy định. Trường hợp phát hiện vi phạm xử lý theo quy định.

 

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 758/QĐ-UBND ngày 03/10/2019 bố trí gần 3 tỷ đồng nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2019 cho Sở Giao thông vận tải để trả nợ công tác khắc phục hậu quả lụt bão nhằm đảm bảo giao thông bước 1 trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu UBND các huyện: Bình Sơn, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các vướng mắc liên quan đến thủ tục đất đai trên địa bàn, trường hợp khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn thực hiện theo quy định; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 10/2019.

 

Văn phòng UBND tỉnh vừa có thông báo kết luận của đồng chí Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 chỉ đạo thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác triển khai lập quy hoạch tỉnh. 

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng Đề án “Thuê chuyên gia Cu Ba hỗ trợ khám, chữa bệnh, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020-2025”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tại Thông báo số 350/TB-VPCP ngày 02/10/2019 của Văn phòng Chính phủ; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu, điều chỉnh các nội dung quy hoạch Khu du lịch Mỹ Khê không còn phù hợp trong quá trình xây dựng đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phần còn lại của xã Tịnh Kỳ và xã Tịnh Khê; khẩn trương hoàn thành đồ án quy hoạch trình UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế làm việc với Công ty TNHH Một thành viên Doanh nghiệp xã hội Cao để xây dựng Đề án cụ thể về việc đầu tư cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn (Bệnh viện đa khoa Dung Quất trước đây); trên cơ sở đó, chủ trì phối hợp với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nội vụ, UBND huyện Bình Sơn và các sở, ngành liên quan tham gia góp ý hoàn chỉnh Đề án, tham mưu UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích