English Thứ Hai, 17-06-2019, 12:06 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99062369
Đang online: 179

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu​ xem xét, giải quyết kiến nghị bức xúc của cử tri trước kỳ họp lần thứ 15, HĐND tỉnh khóa XII.

 

Các sở, ngành, địa phương kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ từng thành viên, chủ động triển khai ngay lực lượng tiền phương về bám sát địa bàn để chỉ huy, tổ chức lực lượng ứng phó kịp thời với thiên tai theo thẩm quyền tương ứng cấp độ rủi ro được quy định tại Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ. Đây là một trong những nội dung chỉđạo​ của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính đối với công tác phòng, chống thiên taitìm kiếm cứu nạn năm 2019.

 

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo​ kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên tại buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh về tình hình thực hiện công tác dân tộc trong 5 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ trong thời gian đến.

 

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo​ kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên - Chủ tịch Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh Quảng Ngãi tại cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ trong thời gian đến của Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh và Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định phê duyệt giao 23.596 biên chế sự nghiệp năm 2019 cho các cơ quan, đơn vị, địa phương (bao gồm biên chế dự phòng) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn​ giao Sở Xây dựng thường xuyên cập nhật thông tin về các dự án bất động sản đã được UBND tỉnh phê duyệt khu vực dự án do nhà đầu tư thực hiện được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai trên website của Sở Xây dựng và phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, cá nhân biết thực hiện giao dịch. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, hội, đoàn thể; các cơ quan Trung ương, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) cho cán bộ, công nhân, viên chức tại cơ quan, đơn vị; đồng thời, tuyên truyền cho gia đình, người thân chấp hành nghiêm các quy định về PCCC; nắm bắt những kiến thức cơ bản về công tác PCCC, những kỹ năng thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra.

 

Để đảm bảo việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, môi trường sinh thái đặc trưng của rừng dừa nước tại xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi và quản lý hiệu quả công tác quy hoạch, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng Công viên trung tâm thành phố Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức cắm mốc xác định phạm vi ranh giới các vùng bảo vệ di tích lịch sử rừng dừa nước; xác định các khu vực, các giá trị về lịch sử, văn hóa cần bảo tồn và phát huy; phối hợp với UBND thành phố Quảng Ngãi tổ chức công bố công khai và thông tin rộng rãi cho các tổ chức, cá nhân liên quan biết, thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị tăng cường các giải pháp phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND​ tăng cường chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh.

 

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1646/BKHCN-VP ngày 07/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc cử 01 huấn luyện viên, 01 vận động viên tham gia thi đấu Giải Vô địch Wushu trẻ châu Á tại Brunei từ ngày 16/8/2019 đến 24/8/2019 như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 697/TTr-SVHTTDL ngày 07/6/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích