English Thứ Ba, 10-12-2019, 20:13 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114103591
Đang online: 219

Để tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại; đồng thời là cơ sở để các cơ quan, ban ngành, huyện, thành phố trong tỉnh xây dựng kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2020.Nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin đối ngoại nhằm quảng bá hình ảnh vùng đất, văn hóa, con người Quảng Ngãi... UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2020” trong năm 2020.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có côngvăn​ chỉ đạo các sở ngành, địa phương tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và bình ổn giá thịt lợn trong vụ Đông – Xuân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có các Quyết định số 1870/QĐ-UBND công nhận 71 cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2019; Quyết định số 1872/QĐ-UBND​ công nhận 56 doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Bình Sơn, Mộ Đức, Đức Phổ, Lý Sơn và thành phố Quảng Ngãi, theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ nội dung Công văn số 9094/BNN-TCTS ngày 04/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường quản lý lao động khai thác thủy sản.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn tỉnh. Theo đó, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônchỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh phối hợp với các ngành chức năng có liên quan tăng cường quản l‎ý công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản; phát hiện và xử l‎ý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh; tuyên truyền, khuyến khích các cơ sở, địa phương xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh; chuẩn bị đầy đủ hóa chất khử trùng và các phương án xử lý nếu có dịch phát sinh, lây lan. 

 

Thực hiện Công điện khẩn số 8799/CĐ-BNN-TY ngày 23/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh lở mồm long móng (LMLM) ở gia súc.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ giao Sở Tài nguyên và Môi trường (đối với tổ chức), Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện (đối với hộ gia đình, cá nhân) lập kế hoạch về cho thuê đất, thuê mặt nước cùng với thời điểm xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, gửi cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, nghiên cứu các quy định hiện hành; kịp thời tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định việc tiếp tục thực hiện Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2015-2019) trong thời gian chờ Chính phủ ban hành Khung giá đất mới.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định bổ nhiệm bà Trà Thị Thanh Vân, giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi, trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 04/12/2019 đến ngày 04/12/2024. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục, tích cực phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ các giải pháp để tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong tháng cuối năm 2019.

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành liên quan nghiên cứu xử lý tình trạng lạm dụng Quỹ bảo hiểm y tế theo nội dung đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Công văn số 1770/BHXH-GĐBHYT ngày 29/11/2019. Trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Đức Phổ và UBND xã Phổ Ninh tổ chức kiểm tra thực tế, xác định mức độ ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật trong Kho lưu chứa nông sản (cũ) của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Phổ Ninh; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 1256-KL/TU ngày 03/12/2019 để tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả và đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, khẩn trương báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2019 trên địa bàn tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích