English Thứ Hai, 20-08-2018, 12:08 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 77243049
Đang online: 109

Đề nghị Huyện ủy Đức Phổ chỉ đạo các cấp ủy, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng với lực lượng chức năng của huyện nắm chắc tình hình cơ sở; cử cán bộ đến từng gia đình lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để giải thích, tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận với chủ trương xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng tại Thông báo​ kết quả đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với nhân dân xã Phổ Thạnh liên quan đến việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt tại Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Đức Phổ.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Công văn số 7495/VPCP-V.I ngày 07/8/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác tiếp công dân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân định kỳ và đột xuất; công khai lịch tiếp công dân trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện miền núi nghiên cứu kinh nghiệm của tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Nghệ An trong việc xây dựng và ban hành tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới; quy trình xét, công nhận, công bố thôn đạt chuẩn nông thôn mới. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có côngvăn​ yêu cầu Sở Tài chính chủ trì tiếp tục rà soát, đề xuất UBND tỉnh trình Thủ tướng chính phủ phê duyệt danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập có khả năng cổ phần hóa theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 159/TTg-ĐMDN ngày 31/01/2018. Hoàn thành chậm nhất ngày 25/8/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh; UBND thành phố Quảng Ngãi; Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa quốc tế tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Khu dịch vụ chất lượng cao-  Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa công bố Danh mục​ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 4769/UBND-KT yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; các hội, đoàn thể; Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Ban Quản lý KKT Dung Quất và các Khu công nghiệp; Trường Đại học Phạm Văn Đồng; Trường Chính trị tỉnh; Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm; Trường Cao đẳng nghề Việt Nam-Hàn Quốc-Quảng Ngãi; các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước; UBND các huyện, thành phố có sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước tổ chức triển khai thực hiện Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh theo đúng quy định.​

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tạm dừng việc thuyên chuyển giáo viên giữa các huyện, thành phố trong tỉnh và tiếp nhận giáo viên từ tỉnh ngoài về các huyện, thành phố trong tỉnh năm học 2018 – 2019.

 

Để triển khai thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) và tổ chức vận tải phục vụ hành khách dịp Lễ 2/9, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT theo chủ đề, trên các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và sâu rộng trong toàn thể nhân dân nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về ATGT khi tham gia giao thông. 

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 995/QĐ-TTg giao nhiệm vụ cho các Bộ tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương tổng hợp và trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính về tình hình thực hiện dự toán nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài năm 2018 và đề xuất dự toán năm 2019, kế hoạch  tài chính – ngân sách nhà nước 2019 – 2021 theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 9478/BTC-QLN ngày 08/8/2018. Thời gian hoàn thành chậm nhất là ngày 20/8/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Ban Quản lý dự án dầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tại Công văn số 746/TTr-BQLDDCN ngày 13/8/2018 tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, Thời gian hoàn thành trước ngày 21/8/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tham mưu UBND tỉnh bố trí bổ sung kế hoạch vốn 2018 cho dự án Kè chắn cát cảng Dung Quất (giai đoạn 2) và một số dự án khác theo đúng ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại điểm 3 Thông báo số 232/TB-UBND ngày 07/8/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; các Hội, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 9 theo đúng quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích