English Thứ Sáu, 22-09-2017, 11:23 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 63655312
Đang online: 181

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố


UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 16/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. 
 
Văn phòng UBND tỉnh vừa có thông báo​ Kết luận của đồng chí Đặng Văn Minh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc với UBND huyện Mộ Đức để nghe báo cáo và giải quyết những vướng mắc liên quan đến việc triển khai dự án Trang trại bò sữa Vinamilk Quảng Ngãi. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành văn bản đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn thực hiện Chương trình bãi ngang ven biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung Đề án phát triển ngành Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020; Có kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể cho ngành, địa phương mình; trong đó, quan tâm thực hiện công tác cán bộ, nhất là người đứng đầu cơ quan thanh tra.
 
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương thực hiện nội dung theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3695/UBND-NC​ ngày 21/6/2017; báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo quy định. 
 
Văn phòng UBND tỉnh vừa có thông báo​ Kết luận của đồng chí Đặng Văn Minh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp giải quyết các tồn tại, vướng mắc dự án Khu đô thị mới Nam Lê Lợi. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Cảnh sát PCCC tỉnh, UBND các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện Công văn số 7464/BKHĐT-TH ngày 12/9/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 5658/UBND-NNTN​ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND các huyện miền núi triển khai, nhân rộng một số mô hình sản xuất nông, lâm, thủy sản có hiệu quả tại các huyện miền núi của tỉnh.
 
Theo thông báo​ Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp cho ý kiến việc bổ sung quy hoạch đối với dự án Thủy điện Kà Tinh 1 và Kà Tinh 2 tại huyện Trà Bồng, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương việc bổ sung dự án Thủy điện Kà Tinh 1 và Kà Tinh 2 tại các xã: Trà Lâm, Trà Sơn, Trà Thủy, huyện Trà Bồng vào quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
 
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị​ số 09/CT-UBND ngày 13/9/2017 yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm y tế. 
 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương phối hợp với UBND thành phố Quảng Ngãi tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện hoàn thành dự án Khu dân cư Yên Phú theo đúng ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Công văn: số 5611/UBND-NNTN ngày 13/9/2017 và số 5119/UBND-NNTN ngày 22/8/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản thống nhất chủ trương Tổng Công ty Dầu Việt Nam sau cổ phần hóa được tiếp tục sử dụng nguyên trạng thửa đất số 03, tờ bản đồ số 04, diện tích 23.201m2 tại xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn; mục đích sử dụng đất, thời hạn thuê đất, hình thức trả tiền thuê đất như Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh.

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&CN chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Bộ KH&CN tại văn bản số 2938/BKHCN-ƯDCN ngày 07/9/2017 về việc cung cấp số liệu phục vụ tính toán tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị năm 2016-2017.
 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&CN chủ trì, thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ KH&CN tại Công văn số 2928/BKHCN-CNN ngày 06/9/2017 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 553/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp sinh học đến năm 2030.

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Công văn số 2072/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng về việc báo cáo thông tin các công trình giao thông trong đô thị trên địa bàn tỉnh.
 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương triển khai thực hiện Quyết định số 1305/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2016; tổng hợp gửi Bộ Công Thương trước ngày 01/02 hàng năm.

 

Phim tư liệu

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh