English Thứ Sáu, 24-01-2020, 14:54 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117176437
Đang online: 175

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 304/UBND-NC ngày 22/01/2020 về việc thực hiện nghiêm Luật phòng, chống tham nhũng và quy định tặng quà và nhận quà tặng.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ với các hình thức đa dạng, phong phú đến mọi tầng lớp nhân dân; chú trọng nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn và tầm quan trọng của các quy định cụ thể trong Luật và Nghị định của Chính phủ đối với việc phòng ngừa, cảnh báo giúp nâng cao nhận thức và giảm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT).

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Công văn số 02/CV-UBATGTQG ngày 08/01/2020 về việc đẩy mạnh thực hiện Luật phòng chống tác hại của rượu bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động nguồn lực thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX, tạo đà cho sự phát triển giai đoạn 2020 - 2025. Đó mục tiêu chính trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và Dự toán ngân sách địa phương năm 2020 vừa được UBND tỉnh ban hành.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu UBND các huyện, thành phố khẩn trương phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội rà soát số hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn chưa được hỗ trợ quà Tết; trên cơ sở đó, chủ động sử dụng nguồn ngân sách của địa phương để kịp thời hỗ trợ quà tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo (đối tượng còn thiếu) nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý - năm 2020 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 740-TB/TU ngày 13/01/2020; báo cáo tình hình và kết quả thực hiện về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 21/01/2020 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài chính). 

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố rà soát, sắp xếp và chấm dứt việc bố trí, sử dụng viên chức làm việc trong các phòng, ban, chi cục thuộc sở, ban, ngành và trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, thành phố (tổ chức hành chính) bảo đảm đúng quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng viên chức; hoàn thành trước ngày 30/4/2020 và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương nghiên cứu, triển khai thực hiện việc đấu thầu qua mạng theo đúng quy định tại Thông tư Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh ban hành tại Quyết định 686/QĐ-UBND ngày 17/5/2019; triển khai phần mề​m quản lý văn bản và điều hành công việc trong nội bộ cơ quan, ngành, địa phương, bảo đảm kết nối, liên thông với Trục văn bản điện tử của tỉnh.​

 

UBND tỉnh vừa có Quyết định giao chỉ tiêu dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2020 cho các sở, ban, ngành và các đơn vị sử dụng kinh phí từ ngân sách tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

 

 

Trong những năm qua, trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh ta nói riêng xảy ra những vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản do hàn cắt kim loại gây nên.

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích