English Thứ Bảy, 15-12-2018, 23:09 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 84029965
Đang online: 106

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại vụ, UBND huyện Bình Sơn tập trung điều tra, xác minh việc tổ chức, cá nhân, người nước ngoài có các hoạt động vận động một số chủ tàu, ngư dân làm thủ tục sang Solomon khai thác hải sản và hành vi các chủ tàu có dấu hiệu đưa tàu đi khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài; trường hợp phát hiện vi phạm, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn​ chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, từng bước đưa việc đầu tư, kinh doanh chợ theo hướng văn minh, hiện đại, vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu mua, bán cho mọi người dân trong và ngoài tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ thông báo danh mục dự án được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương được bổ sung trong năm 2017 từ nguồn dự phòng ngân sách sang năm 2018.

 

Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ngãi vừa có Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ngãi (Ban chỉ đạo).

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, các đơn vị sử dụng ngân sách tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và UBND các huyện, thành phố quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 08/11/2018 của Thủ tưởng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa vừa có Chỉ thị​ yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến​ chỉ đạo về triển khai thực hiện dự án đường Chu Văn An và đường Phan Bội Châu nối dài, thành phố Quảng Ngãi.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa quyết định bổ sung 08 Sở: Giao thông vận tải, Công Thương, Tài chính, Nội vụ, Ngoại vụ, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ thống nhất điều chỉnh chuyển chủ đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh (giai đoạn 2) từ Sở Giao thông vận tải sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh.

 

Văn phòng UBND tỉnh vừa có thông báo​ Kết luận của đồng chí Trần Ngọc Căng – Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp cho ý kiến về đầu tư cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị ngành giáo dục và mua sắm trang thiết bị ngành y tế trên địa bàn tỉnh.

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố truy cập Quyết định số 1677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi triển khai thực hiện Công văn số 8708/BKHĐT-ĐTNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo nhanh tình hình đầu tư nước ngoài năm 2018; trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 17/12/2018 để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các Công văn của Bộ Thông tin và Truyền thông: số 4080/BTTTT-VP ngày 30/11/2018 về góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông; số 4081/BTTTT-KHTC ngày 30/11/2018 về góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dung NSNN trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện các nội dung đề nghị của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Công văn số 525/UBATGTQG ngày 13/11/2018 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc báo cáo các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại địa phương từ năm 2016 đến nay, đảm bảo đúng thời gian yêu cầu.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích