English Chủ Nhật, 26-01-2020, 09:01 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117306908
Đang online: 159
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Thông qua quy định mức chi theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Đăng ngày: 10/12/2019; 141 lần đọc

Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XIIđã biểu quyết thông qua nội dung trình của UBND tỉnh về việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức chi công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh.

 

Ngày 30/01/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 08/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; theo đó, tại khoản 2, Điều 6c quy định: UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Quy định mức chi cụ thể để thực hiện công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm.

 

nb114-09122019.jpg

 

 

Theo dự thảo Nghị quyết được thông qua, mức chi cụ thể cho công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn như sau: Chi thu thập, tổng hợp và báo cáo kết quả ở cấp tỉnh là 8 triệu đồng, cấp huyện 2 triệu đồng, cấp xã từ 500.000-700.000 đồng.

 

Chi cho người điều tra ở thôn, tổ dân phố 1.200 đồng/hộ; chi cho tập huấn áp dụng theo Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND tỉnh ngày 29/9/2017 của HĐND tỉnh Quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị của tỉnh Quảng Ngãi.

 

Mức chi cho phân tích đánh giá chất lượng các mẫu nước sinh hoạt nông thôn theo quy chuẩn QCVN 02:2009 của Bộ Y tế gồm 14 chỉ tiêu là 1.291.000 đồng.

 

Mức chi cho công tác kiểm tra đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm gồm 28 chỉ tiêu trên 4.300.000/mẫu.

 

Trong quá trình triển khai thực hiện tùy theo mức độ, tính chất ô nhiễm của từng địa bàn sẽ lựa chọn các chỉ tiêu đánh giá cho phù hợp nhưng đảm bảo mức chi không vượt quá mức chi tối đa theo Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích