English Chủ Nhật, 24-02-2019, 02:11 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 87568739
Đang online: 154
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Thông qua Quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Đăng ngày: 10/10/2018; 358 lần đọc
Chủ tọa chủ trì, điều hành chương trình làm việc của kỳ họp
Tiếp tục chương trình làm việc trong khuôn khổ kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XII, sáng 10-10, đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận và thống nhất thông qua Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018- 2020.

Theo đó, việc ban hành Chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018- 2020 là hết sức cần thiết, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế- xã hội của địa phương và đáp ứng được nhu cầu của lao động có nguyện vọng tham gia xuất khẩu lao động ở thị trường các nước có thu nhập cao.


 

nbat-10-10-2018-6.jpg
Ông Lương Kim Sơn -  Giám đốc Sở LĐTB&XH đọc Tờ trình tại kỳ họp

  

Tờ trình do Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội trình bày tại kỳ họp nêu rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng được hỗ trợ, điều kiện được hỗ trợ, cũng như mức hỗ trợ. Theo đó, người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải đảm bảo các điều kiện: có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú từ đủ 12 tháng trở lên kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền xác nhận cư trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, kể cả thực tập sinh Việt Nam sang Nhật Bản. Người lao động đã tham gia hoàn thành khoá học do đơn vị cung ứng lao động đi làm việc ở nước ngoài tổ chức hoặc các cơ sở đào tạo nghề của tỉnh được cấp có thẩm quyền cho phép đào tạo nghề tổ chức cấp chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận về đào tạo nghề, ngoại ngữ; xác nhận hoàn thành khoá học bồi dưỡng kiến thức cần thiết để đi làm việc ở nước ngoài.

 

Mức hỗ trợ cụ thể đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc đối tượng được hưởng chính sách theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 09 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 61 của Chính phủ được hỗ trợ thêm để đủ 100% chi phí theo mức chi phí đào tạo ngoại ngữ do cơ quan có thẩm quyền ban hành.  


 

nbat-10-10-2018-7.jpg
Đại biểu tham gia góp ý tại kỳ họp

  

Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc đối tượng quy định tại khoản 3, Điều 16, Thông tư số 15 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, ngoài mức hỗ trợ theo quy định của Trung ương thì được hỗ trợ thêm để đủ 5.000.000 đồng/1 lao động xuất cảnh.

 

Người lao động không thuộc 2 đối tượng trên đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì được ngân sách tỉnh hỗ trợ 3.000.000 đồng/1 lao động xuất cảnh để chi trả các khoản: học nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết...

 

Hình thức hỗ trợ: quy trình và thủ tục hỗ trợ trực tiếp cho người lao động thông qua Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố nơi người lao động cư trú hợp pháp theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 09. Hỗ trợ vay vốn: đối với người lao động không thuộc diện chính sách, khi tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được vay 50%/tổng chi phí cần thiết còn lại ghi trong hợp đồng tại Ngân hàng chính sách xã hội, với lãi suất tiền vay thông thường theo quy định của Ngân hàng chính sách xã hội tại thời điểm vay và thời hạn vay không quá thời hạn người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

 

Dự kiến, giai đoạn 2018 - 2020 sẽ có 2.210 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được hỗ trợ kinh phí, với tổng số tiền khoảng 16,3 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

 

Lam Uyên-PV


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan nghiên cứu Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi ban hành kèm theo Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 14/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo để triển khai thực hiện. Hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 15/3/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, triển khai thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng liên quan căn cứ nội dung yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 921/BKHĐT-TH ngày 13/02/2019 về việc tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và hai tháng đầu năm 2019, tham mưu và trình UBND tỉnh chậm nhất là ngày 25/02/2019 để kịp thời xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ trì, phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh và các sở, ban ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Công văn Công văn số 1085/VPCP-KGVX ngày 01/02/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả 5 năm triển khai Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích