English Chủ Nhật, 24-02-2019, 02:04 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 87568263
Đang online: 150
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Thông qua Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới

Đăng ngày: 10/10/2018; 376 lần đọc
Chủ tọa kỳ họp điều hành phiên làm việc chiều ngày 10-10
Tiếp tục chương trình làm việc trong khuôn khổ kỳ họp thứ 10, chiều 10-10, đại biểu HĐND tỉnh thảo luận và thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cấp xã và khen thưởng công trình phúc lợi cho huyện, xã đạt chuẩn nông mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016- 2020.

Nội dung dự thảo Nghị quyết nêu rõ, mục đích của việc ban hành Nghị quyết này nhằm tạo điều kiện cho UBND tỉnh có cơ sở tổ chức chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; các cấp, các ngành của tỉnh có cơ sở xây dựng kế hoạch, thực hiện Chương trình và UBND các cấp chủ động trong việc cân đối, bố trí kinh phí cho việc tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn theo đúng quy định của Trung ương. Việc khen thưởng công trình phúc lợi được thuận lợi và UBND tỉnh chủ động trong việc bố trí kinh phí, tổ chức thực hiện.

 

Mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cấp xã quy định tại Quyết định số 1600 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020. Mức thưởng từ ngân sách nhà nước để thưởng công trình phúc lợi cho các huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020.

 

Đối tượng áp dụng là các huyện, thành phố, các xã, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020. Các huyện, thành phố được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, các xã được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định tại Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.


 

nbat-10-10-2018-8.jpg
Đại biểu Đặng Văn Minh- Bí thư Thành ủy Thành phố Quảng Ngãi góp ý nội dung cácTờ trình và Dự thảo Nghị quyết kỳ họp

  

Nội dung khen thưởng gồm: công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho cộng đồng, người dân và cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp; trường học các cấp đạt chuẩn; trạm y tế xã, nhà văn hóa xã hoặc hội trường đa năng- khu thể thao xã; nhà văn hóa thôn- khu thể thao thôn; xây dựng, cải tạo nghĩa trang theo quy hoạch; cảnh quan môi trường nông thôn; hệ thống lưới điện nông thôn; chợ nông thôn; công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; giao thông nông thôn; thủy lợi; hỗ trợ phát triển hợp tác xã…

 

Nội dung và mức khen thưởng xây dựng nông thôn mới được đại biểu thống nhất giữ nguyên mức khen thưởng như Nghị quyết 13/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

 

Kinh phí hỗ trợ các nội dung xây dựng nông thôn mới: Từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, vốn ngân sách tỉnh, huyện, xã hỗ trợ trực tiếp cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các nguồn vốn hợp pháp khác; kinh phí thưởng công trình phúc lợi cho các huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới được bố trí trong dự toán hằng năm của ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện từ năm 2018- 2020.

 

 Lam Uyên- PV


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan nghiên cứu Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi ban hành kèm theo Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 14/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo để triển khai thực hiện. Hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 15/3/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, triển khai thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng liên quan căn cứ nội dung yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 921/BKHĐT-TH ngày 13/02/2019 về việc tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và hai tháng đầu năm 2019, tham mưu và trình UBND tỉnh chậm nhất là ngày 25/02/2019 để kịp thời xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ trì, phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh và các sở, ban ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Công văn Công văn số 1085/VPCP-KGVX ngày 01/02/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả 5 năm triển khai Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích