English Thứ Ba, 18-06-2019, 20:06 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99195503
Đang online: 124
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Thông qua Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới

Đăng ngày: 10/10/2018; 411 lần đọc
Chủ tọa kỳ họp điều hành phiên làm việc chiều ngày 10-10
Tiếp tục chương trình làm việc trong khuôn khổ kỳ họp thứ 10, chiều 10-10, đại biểu HĐND tỉnh thảo luận và thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cấp xã và khen thưởng công trình phúc lợi cho huyện, xã đạt chuẩn nông mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016- 2020.

Nội dung dự thảo Nghị quyết nêu rõ, mục đích của việc ban hành Nghị quyết này nhằm tạo điều kiện cho UBND tỉnh có cơ sở tổ chức chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; các cấp, các ngành của tỉnh có cơ sở xây dựng kế hoạch, thực hiện Chương trình và UBND các cấp chủ động trong việc cân đối, bố trí kinh phí cho việc tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn theo đúng quy định của Trung ương. Việc khen thưởng công trình phúc lợi được thuận lợi và UBND tỉnh chủ động trong việc bố trí kinh phí, tổ chức thực hiện.

 

Mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cấp xã quy định tại Quyết định số 1600 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020. Mức thưởng từ ngân sách nhà nước để thưởng công trình phúc lợi cho các huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020.

 

Đối tượng áp dụng là các huyện, thành phố, các xã, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020. Các huyện, thành phố được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, các xã được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định tại Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.


 

nbat-10-10-2018-8.jpg
Đại biểu Đặng Văn Minh- Bí thư Thành ủy Thành phố Quảng Ngãi góp ý nội dung cácTờ trình và Dự thảo Nghị quyết kỳ họp

  

Nội dung khen thưởng gồm: công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho cộng đồng, người dân và cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp; trường học các cấp đạt chuẩn; trạm y tế xã, nhà văn hóa xã hoặc hội trường đa năng- khu thể thao xã; nhà văn hóa thôn- khu thể thao thôn; xây dựng, cải tạo nghĩa trang theo quy hoạch; cảnh quan môi trường nông thôn; hệ thống lưới điện nông thôn; chợ nông thôn; công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; giao thông nông thôn; thủy lợi; hỗ trợ phát triển hợp tác xã…

 

Nội dung và mức khen thưởng xây dựng nông thôn mới được đại biểu thống nhất giữ nguyên mức khen thưởng như Nghị quyết 13/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

 

Kinh phí hỗ trợ các nội dung xây dựng nông thôn mới: Từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, vốn ngân sách tỉnh, huyện, xã hỗ trợ trực tiếp cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các nguồn vốn hợp pháp khác; kinh phí thưởng công trình phúc lợi cho các huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới được bố trí trong dự toán hằng năm của ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện từ năm 2018- 2020.

 

 Lam Uyên- PV


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1646/BKHCN-VP ngày 07/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc cử 01 huấn luyện viên, 01 vận động viên tham gia thi đấu Giải Vô địch Wushu trẻ châu Á tại Brunei từ ngày 16/8/2019 đến 24/8/2019 như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 697/TTr-SVHTTDL ngày 07/6/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích