English Thứ Sáu, 24-03-2017, 05:24 (GMT+7)

Giới thiệu

Tin tức

Thông báo-Báo cáo

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 56448706
Đang online: 53

Công bố thông tin

Thống nhất xã hội hóa hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn huyện Đức Phổ

Đăng ngày: 18/03/2017; 139 lần đọc
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã có công văn thống nhất việc chủ trương xã hội hóa công tác duy trì, chăm sóc cây xanh đô thị và hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn huyện Đức Phổ.  
Đồng thời, yêu cầu UBND huyện Đức Phổ có trách nhiệm làm việc với các Sở, ngành chức năng để được hướng dẫn về trình tự thủ tục, lựa chọn nhà đầu tư, xử lý các vấn đề liên quan theo quy định để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

 

Đối với việc cho thuê công trình trên đất (nhà làm việc) và phần diện tích đất do Đội vệ sinh môi trường huyện Đức Phổ đang quản lý, sử dụng khi thực hiện xã hội hóa, Phó Chủ tịch yêu cầu UBND huyện Đức Phổ làm việc cụ thể với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

 

                                                          Thanh Hằng

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Thông tin cần biết

  
icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế triển khai thực hiện nội dung Công văn số 532/BYT-BH ngày 10/02/2017 của Bộ Y tế về việc đẩy nhanh tin học hóa trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

 

icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế triển khai thực hiện nội dung Công văn số 111/BQLDA-XDCN ngày 07/3/2017 của Ban Quản lý dự án Hỗ trợ chất thải bệnh viện – Bộ Y tế về việc khẩn trương vận hành các công trình đã được đầu tư.

 

 

  
icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 655/QĐ-BNN-TCTS ngày 09/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản giai đoạn 2017-2020, thời gian hoàn thành chậm nhất là ngày 30/4/2017

 

icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, nghiên cứu góp ý nội dung dự thảo Kế hoạch hành động Quốc gia phát triển ngành tôm Việt Nam kèm theo Công văn số 2070/BNN-TCTS ngày 13/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hoàn thành trước ngày 30/3/2017

 

 

 

Văn bản điện tử trao đổi

Công khai tài chính

Tình hình Kinh tế-Xã hội

Quy hoạch - Xây dựng

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh

Thông tin tiện ích