English Chủ Nhật, 27-05-2018, 02:32 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 72762006
Đang online: 51

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Thống nhất xã hội hóa hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn huyện Đức Phổ

Đăng ngày: 18/03/2017; 269 lần đọc
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã có công văn thống nhất việc chủ trương xã hội hóa công tác duy trì, chăm sóc cây xanh đô thị và hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn huyện Đức Phổ.  
Đồng thời, yêu cầu UBND huyện Đức Phổ có trách nhiệm làm việc với các Sở, ngành chức năng để được hướng dẫn về trình tự thủ tục, lựa chọn nhà đầu tư, xử lý các vấn đề liên quan theo quy định để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

 

Đối với việc cho thuê công trình trên đất (nhà làm việc) và phần diện tích đất do Đội vệ sinh môi trường huyện Đức Phổ đang quản lý, sử dụng khi thực hiện xã hội hóa, Phó Chủ tịch yêu cầu UBND huyện Đức Phổ làm việc cụ thể với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

 

                                                          Thanh Hằng

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tăng cường triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của của Đảng và Nhà nước tại các văn bản được nêu tại Công văn số 4565/VPCP-KTTH ngày 16/5/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại các Công văn: số 3963/VPCP-TCCV ngày 02/5/2018 về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh chủ trương tinh giản biên chế, số 4260/VPCP-TCCV ngày 09/5/2018 về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 2427/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 15/5/2018 về việc đẩy nhanh tiến độ và báo cáo kết quả hoàn thành các nhiệm vụ về quản lý đất đai theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ và Nghị quyết số 112/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội, tổng hợp kết quả thực hiện, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 18/6/2018.

 

Liên quan đến việc sửa chữa tuyến đường Di Lăng - Sơn Bao, Sơn Hà, UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 1317/UBND-NNTN ngày 14/3/2017 và Công văn số 1544/UBND-NNTN ngày 23/3/2017. Yêu cầu UBND huyện Sơn Hà khẩn trương tổ chức thực hiện. Trường hợp có khó khăn vướng mắc, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.​

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh