English Thứ Tư, 21-03-2018, 17:53 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 69881695
Đang online: 114

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Thống nhất xã hội hóa hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn huyện Đức Phổ

Đăng ngày: 18/03/2017; 252 lần đọc
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã có công văn thống nhất việc chủ trương xã hội hóa công tác duy trì, chăm sóc cây xanh đô thị và hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn huyện Đức Phổ.  
Đồng thời, yêu cầu UBND huyện Đức Phổ có trách nhiệm làm việc với các Sở, ngành chức năng để được hướng dẫn về trình tự thủ tục, lựa chọn nhà đầu tư, xử lý các vấn đề liên quan theo quy định để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

 

Đối với việc cho thuê công trình trên đất (nhà làm việc) và phần diện tích đất do Đội vệ sinh môi trường huyện Đức Phổ đang quản lý, sử dụng khi thực hiện xã hội hóa, Phó Chủ tịch yêu cầu UBND huyện Đức Phổ làm việc cụ thể với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

 

                                                          Thanh Hằng

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướn​g Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn cho các huyện nghèo (Ba Tơ, Minh Long, Sơn Tây, Tây Trà, Trà Bồng) và huyện thoát nghèo (Sơn Hà) giai đoạn 2018-2020 theo đúng cơ chế, chính sách, định mức hỗ trợ và nguồn vốn thực hiện theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tham mưu và đề xuất UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 trên địa bàn tỉnh; văn bản hướng dẫn thi hành Luật theo quy định tại Khoản 1, Điều 62 Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 và kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật. Hoàn thành, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 29/4/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì rà soát, cung cấp thông tin cập nhật ​về các quy chuẩn kỹ thuật địa phương do tỉnh xây dựng, ban hành năm 2017, tổng hợp trực tiếp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh theo thời gian quy định

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh