English Thứ Hai, 17-06-2019, 23:11 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99112380
Đang online: 161
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Thống nhất liên kết đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng

Đăng ngày: 11/04/2019; 289 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất việc Trường Đại học Phạm Văn Đồng liên kết với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương; Trường Đại học Sư Phạm và Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tổ chức tuyển sinh và đào tạo thạc sĩ trong năm 2019 với các chuyên ngành như đề nghị của Trường tại Công văn số 411/ĐHPVĐ ngày 02/4/2019. 

Trường Đại học Phạm Văn Đồng phối hợp các Trường nêu trên hoàn tất thủ tục hồ sơ để thực hiện liên kết, tổ chức tuyển sinh và đào tạo theo đ​úng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định hiện hành của Nhà nước.

 

                                                                   H.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1646/BKHCN-VP ngày 07/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc cử 01 huấn luyện viên, 01 vận động viên tham gia thi đấu Giải Vô địch Wushu trẻ châu Á tại Brunei từ ngày 16/8/2019 đến 24/8/2019 như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 697/TTr-SVHTTDL ngày 07/6/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích