English Thứ Sáu, 22-03-2019, 15:21 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 89493170
Đang online: 213
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Thống nhất đầu tư xây dựng Cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại xã Tịnh An

Đăng ngày: 08/08/2018; 382 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ thống nhất việc Công ty TNHH Một thành viên xăng dầu Quảng Ngãi đầu tư xây dựng 01 Cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi trên tuyến đường QL24B tại Km13+400 xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi để thay thế vị trí Cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 24, xã Tịnh Châu, với quy mô Cửa hàng bán lẻ xăng dầu cấp 3; diện tích đất sử dụng: 2.500m2.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan hướng dẫn Nhà đầu tư hoàn tất các thủ tục về đầu tư xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo đúng quy định; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và các văn bản pháp lý liên quan khác.  Sở Công Thương có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn Công ty sau khi Cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi hoàn thành đưa vào sử dụng; đồng thời, phải chấm dứt hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 24, xã Tịnh Châu nhằm đảm bảo khoảng cách cho phép.

N.Nhẫn


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế theo Đề cương Hướng dẫn của Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 957-CV/BCSĐ ngày 13/3/2019; tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trước ngày 24/3/2019 để báo cáo Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở theo yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Công văn số 473/BXD-QLN ngày 11/3/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển thực hiện nội dung Công văn số 1285/ BYT – DP ngày 12/3/2019 của Bộ Y tế về việc bổ sung vốn năm 2019 cho Ban Quản lý dự án tỉnh thuộc dự án "An ninh y tế khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng"; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện các nội dung tại điểm 2 Công văn số 1992/VPCP-KTTH ngày 12/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh việc thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1137/UBND-TH ngày 14/3/2019; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích