English Thứ Năm, 16-08-2018, 10:59 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 77078867
Đang online: 191
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Thống nhất đầu tư xây dựng Cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại xã Tịnh An

Đăng ngày: 08/08/2018; 206 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ thống nhất việc Công ty TNHH Một thành viên xăng dầu Quảng Ngãi đầu tư xây dựng 01 Cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi trên tuyến đường QL24B tại Km13+400 xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi để thay thế vị trí Cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 24, xã Tịnh Châu, với quy mô Cửa hàng bán lẻ xăng dầu cấp 3; diện tích đất sử dụng: 2.500m2.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan hướng dẫn Nhà đầu tư hoàn tất các thủ tục về đầu tư xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo đúng quy định; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và các văn bản pháp lý liên quan khác.  Sở Công Thương có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn Công ty sau khi Cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi hoàn thành đưa vào sử dụng; đồng thời, phải chấm dứt hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 24, xã Tịnh Châu nhằm đảm bảo khoảng cách cho phép.

N.Nhẫn


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính nghiên cứu, tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định một số nội dung về quản lý tài chính đầu tư đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, chi tiết theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 9531/BCT-ĐT ngày 09/8/2018, trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì rà soát, đôn đốc các cơ quan, địa phương có liên quan nghiêm túc thực hiện đầy đủ các kiến nghị của Thanh tra Bộ Tài chính tại Kết luận thanh tra số 1532/BTC-TTr ngày 30/01/2015 về công tác quản lý ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, nghiên cứu, đề xuất các dự án và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 2019-2020 thực hiện Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/8/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ngân hàng Nhà nước – chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi tích cực triển khai thực hiện các nội dung đẩy mạnh phát triển hệ thống tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6326/UBND-KT ngày 13/10/2017; đồng thời, thường xuyên rà soát, nắm thông tin về hoạt động tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh để kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND tỉnh theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích