English Chủ Nhật, 16-12-2018, 01:41 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 84034709
Đang online: 130
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Thống nhất đầu tư xây dựng Cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại xã Tịnh An

Đăng ngày: 08/08/2018; 338 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ thống nhất việc Công ty TNHH Một thành viên xăng dầu Quảng Ngãi đầu tư xây dựng 01 Cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi trên tuyến đường QL24B tại Km13+400 xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi để thay thế vị trí Cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 24, xã Tịnh Châu, với quy mô Cửa hàng bán lẻ xăng dầu cấp 3; diện tích đất sử dụng: 2.500m2.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan hướng dẫn Nhà đầu tư hoàn tất các thủ tục về đầu tư xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo đúng quy định; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và các văn bản pháp lý liên quan khác.  Sở Công Thương có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn Công ty sau khi Cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi hoàn thành đưa vào sử dụng; đồng thời, phải chấm dứt hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 24, xã Tịnh Châu nhằm đảm bảo khoảng cách cho phép.

N.Nhẫn


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố truy cập Quyết định số 1677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi triển khai thực hiện Công văn số 8708/BKHĐT-ĐTNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo nhanh tình hình đầu tư nước ngoài năm 2018; trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 17/12/2018 để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các Công văn của Bộ Thông tin và Truyền thông: số 4080/BTTTT-VP ngày 30/11/2018 về góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông; số 4081/BTTTT-KHTC ngày 30/11/2018 về góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dung NSNN trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện các nội dung đề nghị của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Công văn số 525/UBATGTQG ngày 13/11/2018 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc báo cáo các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại địa phương từ năm 2016 đến nay, đảm bảo đúng thời gian yêu cầu.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích