English Thứ Tư, 26-06-2019, 04:01 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 100105278
Đang online: 119
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Thống nhất đầu tư dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Mộ Đức

Đăng ngày: 10/06/2019; 607 lần đọc

Sáng 10-6, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Tăng Bính, Đặng Ngọc Dũng, Võ Phiên và các sở, ngành liên quan, huyện Mộ Đức họp cho ý kiến về dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Mộ Đức.

Dự án do Công ty Cổ phần nông nghiệp Công nghệ cao Quảng Ngãi- thuộc Tập đoàn Trần Việt đề xuất đầu tư, với quy mô hơn 196 ha, tại huyện Mộ Đức. Dự án được chia làm 2 khu vực, khu vực 1 thuộc thị trấn Mộ Đức và xã Đức Phong, diện tích hơn 124 ha và khu vực 2 thuộc xã Đức Phong, diện tích hơn 71 ha.

 

Sản phẩm đầu ra của dự án là cà tím, đậu bắp, măng tây và các loại đậu. Đồng thời, xây dựng nhà máy chế biến xuất khẩu công suất 10.000 tấn/năm, tổng vốn đầu tư khoảng 294 tỷ đồng.

nb2-09062019.jpg


 

Dự án sẽ tạo việc làm cho 20 kỹ sư nông nghiệp, 300-500 công nhân lao động sản xuất và 800-1.000 công nhân làm việc trong nhà máy chế biến xuất khẩu; quy trình sản xuất organic cacbon theo tiêu chuẩn Nhật Bản, các đối tác Nhật Bản bao tiêu đầu ra sản phẩm.

 

Qua đề xuất của nhà đầu tư, ý kiến các sở, ngành và huyện Mộ Đức, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư dự án này. Đồng thời cho rằng, dự án hoàn thành, đưa vào hoạt động sẽ tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, chuyển đổi phương thức canh tác truyền thống sang phương thức canh tác nông nghiệp công nghệ cao tiêu chuẩn Nhật Bản, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy phát triển nông thôn mới tại địa phương.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý nhà đầu tư trong việc sử dụng đất, cam kết sử dụng công nghệ, việc đánh giá tác động môi trường liên quan đến dự án; tính toán hiệu quả dự án mang lại, đặc biệt tính liên kết bao tiêu sản phẩm đối với nhân dân trong vùng dự án,…

 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu các nội dung hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 6657/BTC-HCSN ngày 11/6/2019 về việc hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai Đề án "Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025" để triển khai thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý theo thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2597/TCPCP-BNV ngày 12/6/2019 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 3685-CV/TU ngày 17/6/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Nội vụ và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2630/BTNMT-ĐĐBĐVN ngày 06/6/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất số lượng, vị trí đặt các mốc độ cao “thế kỷ” trên địa bàn tỉnh, thành phố thuộc dự án “Hiện đại hóa mạng lưới độ cao quốc gia phục vụ công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội tại một số thành phố lớn và khu vực ven biển; tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung Công văn số 6490/BTC-TCNH ngày 06/06/2019 của Bộ Tài chính; rà soát, tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh cho ý kiến đối với việc tăng cường ủy thác vốn từ ngân sách địa phương sang Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách hiện hành, trong đó có chính sách cho vay đối với người khuyết tật và các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng lao động là người khuyết tật.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích