English Thứ Bảy, 14-12-2019, 07:45 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114320054
Đang online: 146
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Thông báo tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2020

Đăng ngày: 20/11/2019; 1388 lần đọc

Công an tỉnh ​Quảng Ngãi thông báo tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển chọn trong năm 2020 là 181 công dân, trong đó tuyển chọn Công an tỉnh 150 công dân và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động 31 công dân, được phân bổ như sau:

TT

ĐỊA BÀN TUYỂN

TỔNG SỐ

PHÂN BỔ CHỈ TIÊU

GHI CHÚ

CÔNG AN TỈNH (Nam)

Bộ tư lệnh

Cảnh sát cơ động

Nam

Nữ

1

TP. Quảng Ngãi

32

27

4

1

 

2

Bình Sơn

22

19

3

 

 

3

Sơn Tịnh

14

11

3

 

 

4

Tư Nghĩa

15

12

3

 

 

5

Mộ Đức

17

14

3

 

 

6

Đức Phổ

20

17

3

 

 

7

Nghĩa Hành

13

11

2

 

 

8

Ba Tơ

11

9

2

 

 

9

Minh Long

5

4

1

 

 

10

Sơn Hà

9

7

2

 

 

11

Sơn Tây

6

5

1

 

 

12

Trà Bồng

8

7

1

 

 

13

Tây Trà

5

4

1

 

 

14

Lý Sơn

4

3

1

 

 

Tổng cộng:

181

150

30

1

 

Đối tượng tuyển chọn là Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ đủ 18 - 25 tuổi (công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì tuyển chọn đến hết 27 tuổiđã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự. Riêng công dân nữ (được tuyển chọn cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) có trình độ trung cấp y.

 

Công dân tham dự tuyển thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND đăng ký tại Công an cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đến hết tháng 12/2019.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi và thẩm quyền quản lý nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 của Chính phủ về việc ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 9141/BNN-TCTL ngày 06/12/2019 về việc báo cáo tình hình vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, trực tiếp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh tình hình, kết quả xử lý vi phạm trước ngày 25/12/2019 định kỳ trước ngày 25 hàng tháng.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện nội dung Công văn số 11148/VPCP-KGVX ngày 05/12/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc bảo đảm an toàn thức phẩm đối với thức ăn đường phố, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trong tháng 12/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao tại Công văn số 6263/UBND-TH ngày 14/11/2019 và Công văn số 6354/UBND-TH ngày 19/11/2019 của UBND tỉnh liên quan đến việc hưởng ứng, tham gia Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích