English Thứ Bảy, 15-12-2018, 06:31 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 83996479
Đang online: 79

Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích ​ông Trần Cao Phương Duy - sinh năm 1985

 

Thông báo​ tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với chị Nguyễn Thị Thu Vĩ, sinh năm 1985

 

​Thông báo​ tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với ông Phạm Trường, sinh năm 1934

 

​Thông báo​ tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích​ đối với bà Phạm Thị Bông, sinh năm 1976; nơi cư trú cuối cùng: tổ dân phố 1, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

 

​Thông báo​ tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đới với bà Trần Thị Tâm, sinh năm 1974, nơi cư trú cuối cùng Tổ 6, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi.

 
 

Tòa án nhân dân thành phổ Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi thông báo​ cho ông Huỳnh Ngọc Rân, sinh ngày 10 thảng 12 năm ỉ963, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Đông Thuận, xã Tịnh Hòa, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi bị tai nạn chìm tàu mất tích từ ngày 11/6/2016 tới nay không có tin tức gì. Nay ông Rân ở đâu về ngay Tòa án nhân dân thành phổ Quảng Ngãi (địa chỉ: sổ 164, đường Phan Bội Châu, thành phổ Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) đế giải quyết việc bà Nguyễn Thị Cúc, sinh năm: 1966, địa chỉ: Thôn Đông Thuận, xã Tịnh Hòa, thành phổ Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Tòa án tuyên bổ ông đã chết. Ai biết thông tin về ông Huỳnh Ngọc Rân hoặc ông Huỳnh Ngọc Rân biết được thông báo này yêu cầu liên hệ với Tòa ản nhân dân thành phổ Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; địa chỉ: sổ 164, đường Phan Bội Châu, thành phổ Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, sổ điện thoại: 0255.3836372

 
 

​Thông báo​ tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích​ đối với anh Lê Đình Nghĩa, sinh năm: 1974; Nơi cư trú cuối cùng: thôn An Hòa Nam(thôn Đông cũ), xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. 

 

Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với bà Lê Thị Thúy Phư​ợng, sinh năm 1976; nơi cư trú cuối cùng: số nhà 371, đường Quang Trung, tổ 6, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

 
Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi thông báo cho ông Vỗ Niềm, sinh năm 1971; nơi cư trú cuối cùng: Thôn Bình Đông, xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã biệt tích từ tháng 5/2006 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Niềm ở đâu về ngay Tóa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi (địa chỉ: số 164, đường Phan Bội Châu, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) để giải quyết việc chị Võ Thị Diễm, địa chỉ: Thôn Bình Đông, xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Tòa án tuyến bố một người là đã chết đối với ông Niềm. 
 

​​Thông ​báo​​ tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với ông Nguyễn Ngọc Anh, sinh năm 1977, địa chỉ cư trú cuối cùng: Đội 1, thôn Vạn An, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. 

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố truy cập Quyết định số 1677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi triển khai thực hiện Công văn số 8708/BKHĐT-ĐTNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo nhanh tình hình đầu tư nước ngoài năm 2018; trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 17/12/2018 để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các Công văn của Bộ Thông tin và Truyền thông: số 4080/BTTTT-VP ngày 30/11/2018 về góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông; số 4081/BTTTT-KHTC ngày 30/11/2018 về góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dung NSNN trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện các nội dung đề nghị của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Công văn số 525/UBATGTQG ngày 13/11/2018 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc báo cáo các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại địa phương từ năm 2016 đến nay, đảm bảo đúng thời gian yêu cầu.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích