English Thứ Hai, 24-09-2018, 10:19 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 79299910
Đang online: 215

Thông báo​ tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với chị Nguyễn Thị Thu Vĩ, sinh năm 1985

 

​Thông báo​ tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với ông Phạm Trường, sinh năm 1934

 

​Thông báo​ tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích​ đối với bà Phạm Thị Bông, sinh năm 1976; nơi cư trú cuối cùng: tổ dân phố 1, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

 

​Thông báo​ tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đới với bà Trần Thị Tâm, sinh năm 1974, nơi cư trú cuối cùng Tổ 6, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi.

 
 

Tòa án nhân dân thành phổ Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi thông báo​ cho ông Huỳnh Ngọc Rân, sinh ngày 10 thảng 12 năm ỉ963, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Đông Thuận, xã Tịnh Hòa, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi bị tai nạn chìm tàu mất tích từ ngày 11/6/2016 tới nay không có tin tức gì. Nay ông Rân ở đâu về ngay Tòa án nhân dân thành phổ Quảng Ngãi (địa chỉ: sổ 164, đường Phan Bội Châu, thành phổ Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) đế giải quyết việc bà Nguyễn Thị Cúc, sinh năm: 1966, địa chỉ: Thôn Đông Thuận, xã Tịnh Hòa, thành phổ Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Tòa án tuyên bổ ông đã chết. Ai biết thông tin về ông Huỳnh Ngọc Rân hoặc ông Huỳnh Ngọc Rân biết được thông báo này yêu cầu liên hệ với Tòa ản nhân dân thành phổ Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; địa chỉ: sổ 164, đường Phan Bội Châu, thành phổ Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, sổ điện thoại: 0255.3836372

 
 

​Thông báo​ tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích​ đối với anh Lê Đình Nghĩa, sinh năm: 1974; Nơi cư trú cuối cùng: thôn An Hòa Nam(thôn Đông cũ), xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. 

 

Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với bà Lê Thị Thúy Phư​ợng, sinh năm 1976; nơi cư trú cuối cùng: số nhà 371, đường Quang Trung, tổ 6, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

 
Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi thông báo cho ông Vỗ Niềm, sinh năm 1971; nơi cư trú cuối cùng: Thôn Bình Đông, xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã biệt tích từ tháng 5/2006 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Niềm ở đâu về ngay Tóa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi (địa chỉ: số 164, đường Phan Bội Châu, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) để giải quyết việc chị Võ Thị Diễm, địa chỉ: Thôn Bình Đông, xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Tòa án tuyến bố một người là đã chết đối với ông Niềm. 
 

​​Thông ​báo​​ tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với ông Nguyễn Ngọc Anh, sinh năm 1977, địa chỉ cư trú cuối cùng: Đội 1, thôn Vạn An, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. 

 

​Thông báo​ tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với ông Lương Đình Tòng, sinh năm 1946, địa chỉ cư trú cuối cùng: Đội 6, thôn Long Bàn, xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. 

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Trên cơ sở danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ khởi công mới năm 2019 và dự kiến tổng mức đầu tư của từng huyện, thành phố, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát có ý kiến bằng văn bản đối với danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ khởi công mới năm 2019 của địa phương (nguyên tắc điều chỉnh, bổ sung danh mục không làm tăng dự kiến tổng mức đầu tư như trên), gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất ngày 24/9/2018 để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 29/9/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đánh giá, tổng hợp báo cáo việc thực hiện Thông tư số 18/ 2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và thống kê về phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 4424/BNV-CTTN ngày 05/9/2018. Trên cơ sở đó, trực tiếp báo cáo Bộ Nội vụ và UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế tổ chức triển khai thực hiện hoặc tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 118/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ Quy định về công tác quân dân y kết hợp.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo nội dung Công văn số 3028/BTTTT-VCL ngày 11/9/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông; trực tiếp gửi góp ý về Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng yêu cầu và thời gian quy định.

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích