English Thứ Năm, 20-09-2018, 07:04 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 78981475
Đang online: 129
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Thông báo thu hồi đất thực hiện dự án Câu lạc bộ Văn hóa thể dục thể thao Hưng Vũ

Đăng ngày: 16/04/2018; 218 lần đọc

UBND tỉnh vừa có thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Câu lạc bộ Văn hóa thể dục thể thao Hưng Vũ tại Phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi.

Theo đó, thu hồi khoảng 3.935,4m2 đất, trong đó có 837,3m2 đất thuộc quy hoạch đường Trần Cẩm (diện tích này sẽ được chuẩn xác trong quá trình kiểm kê, lập phươ​ng án bồi thường và lập thủ tục xin thu hồi đất) của UBND Phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, đthực hiện dự án Câu lạc bộ Văn hóa thể dục thể thao Hưng Vũ.

 

UBND thành phố Quảng Ngãi có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với Công ty TNHH MTV Hưng Vũ thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích, thống kê tài sản gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ; đồng thời tổ chức niêm yết công khai Thông báo thu hồi đất tại trụ sở UBND Phường Lê Hồng Phong theo đúng quy định.

 

Công ty TNHH MTV Hưng Vũ có trách nhiệm chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

                                                                                 T.H

 

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động triển khai thực hiện Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg ngày 10/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện các nội dung kế hoạch triển khai Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống thống kê nhà nước thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh; định kỳ hàng năm báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (qua Tổng cục Thống kê) và UBND tỉnh về kết quả thực hiện.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Dân tộc tỉnh, UBND các huyện miền núi và các đơn vị liên quan lập báo cáo tình hình công tác giáo dục trẻ em dân tộc thiểu số, đặc biệt với nhóm trẻ em dân tộc thiểu số rất ít người 2010-2018 trên địa bàn tỉnh theo mẫu biểu Đề cương báo cáo kèm theo Công văn số 446/HĐDT14 ngày 29/12/2017 của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; báo cáo gửi UBND tỉnh trước ngày 22/9/2018 để báo cáo cho Hội đồng Dân tộc Quốc hội theo đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Luật Bảo hiểm y tế theo nội dung yêu cầu của Bộ Y tế tại Công văn số 5311/BYT- BH ngày 11/9/2018 và gửi báo cáo cho Bộ Y tế đúng thời gian quy định.

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích