English Chủ Nhật, 24-03-2019, 07:26 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 89653958
Đang online: 170
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Thông báo thu hồi đất thực hiện dự án Câu lạc bộ Văn hóa thể dục thể thao Hưng Vũ

Đăng ngày: 16/04/2018; 287 lần đọc

UBND tỉnh vừa có thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Câu lạc bộ Văn hóa thể dục thể thao Hưng Vũ tại Phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi.

Theo đó, thu hồi khoảng 3.935,4m2 đất, trong đó có 837,3m2 đất thuộc quy hoạch đường Trần Cẩm (diện tích này sẽ được chuẩn xác trong quá trình kiểm kê, lập phươ​ng án bồi thường và lập thủ tục xin thu hồi đất) của UBND Phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, đthực hiện dự án Câu lạc bộ Văn hóa thể dục thể thao Hưng Vũ.

 

UBND thành phố Quảng Ngãi có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với Công ty TNHH MTV Hưng Vũ thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích, thống kê tài sản gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ; đồng thời tổ chức niêm yết công khai Thông báo thu hồi đất tại trụ sở UBND Phường Lê Hồng Phong theo đúng quy định.

 

Công ty TNHH MTV Hưng Vũ có trách nhiệm chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

                                                                                 T.H

 

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế theo Đề cương Hướng dẫn của Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 957-CV/BCSĐ ngày 13/3/2019; tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trước ngày 24/3/2019 để báo cáo Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở theo yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Công văn số 473/BXD-QLN ngày 11/3/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển thực hiện nội dung Công văn số 1285/ BYT – DP ngày 12/3/2019 của Bộ Y tế về việc bổ sung vốn năm 2019 cho Ban Quản lý dự án tỉnh thuộc dự án "An ninh y tế khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng"; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện các nội dung tại điểm 2 Công văn số 1992/VPCP-KTTH ngày 12/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh việc thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1137/UBND-TH ngày 14/3/2019; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích