English Thứ Bảy, 15-12-2018, 22:38 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 84029165
Đang online: 90
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Thông báo thu hồi đất thực hiện dự án Câu lạc bộ Văn hóa thể dục thể thao Hưng Vũ

Đăng ngày: 16/04/2018; 253 lần đọc

UBND tỉnh vừa có thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Câu lạc bộ Văn hóa thể dục thể thao Hưng Vũ tại Phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi.

Theo đó, thu hồi khoảng 3.935,4m2 đất, trong đó có 837,3m2 đất thuộc quy hoạch đường Trần Cẩm (diện tích này sẽ được chuẩn xác trong quá trình kiểm kê, lập phươ​ng án bồi thường và lập thủ tục xin thu hồi đất) của UBND Phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, đthực hiện dự án Câu lạc bộ Văn hóa thể dục thể thao Hưng Vũ.

 

UBND thành phố Quảng Ngãi có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với Công ty TNHH MTV Hưng Vũ thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích, thống kê tài sản gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ; đồng thời tổ chức niêm yết công khai Thông báo thu hồi đất tại trụ sở UBND Phường Lê Hồng Phong theo đúng quy định.

 

Công ty TNHH MTV Hưng Vũ có trách nhiệm chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

                                                                                 T.H

 

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố truy cập Quyết định số 1677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi triển khai thực hiện Công văn số 8708/BKHĐT-ĐTNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo nhanh tình hình đầu tư nước ngoài năm 2018; trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 17/12/2018 để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các Công văn của Bộ Thông tin và Truyền thông: số 4080/BTTTT-VP ngày 30/11/2018 về góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông; số 4081/BTTTT-KHTC ngày 30/11/2018 về góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dung NSNN trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện các nội dung đề nghị của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Công văn số 525/UBATGTQG ngày 13/11/2018 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc báo cáo các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại địa phương từ năm 2016 đến nay, đảm bảo đúng thời gian yêu cầu.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích