English Thứ Bảy, 16-02-2019, 12:04 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 87071564
Đang online: 119

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri

Đăng ngày: 14/09/2018; 255 lần đọc

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi vừa có Thông báo về lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV để các đại biểu Quốc hội thông báo nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng; thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh đến Quốc hội và các cơ quan chức năng.

LỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI CỦA ĐẠ​I BIỂU QUỐC HỘI

 

Thời gian tiếp xúc

Địa điểm tiếp xúc

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc

Ngày

26/9/2018

(Thứ 4)

Sáng

Từ 8g00

Phường Trương Quang Trọng,

xã Tịnh Ấn Đông, TP.Quảng Ngãi

(tại Phường Trương Quang Trọng)

(Tổ 1)

- Ông Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy viên Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội.

 

- Bà Đinh Thị Phương Lan- Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Chiều

Từ 14g00

Tịnh Giang,

Xã Tịnh Đông,

Huyện Sơn Tịnh

(tại xã Tịnh Giang)

Sáng

Từ 8g00

Xã Sơn Kỳ,

Xã Sơn Ba,

Huyện Sơn Hà

(tại xã Sơn Kỳ)

(Tổ 2)

-Bà Phạm Thị Thu Trang, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐQQH chuyên trách, Ủy viên Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội;

- Bà Hồ Thị Vân, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Tây Trà, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Chiều

Từ 14g00

Xã Nghĩa Thuận,

Huyện Tư Nghĩa

Ngày

27/9/2018

(Thứ 5)

Sáng

Từ 8g00

Xã Hành Trung

Huyện Nghĩa Hành

(Tổ 1)

Bà Phạm Thị Thu Trang, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐQQH chuyên trách, Ủy viên Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội;

 

Chiều

Từ 14g00

Đức Lợi

Huyện Mộ Đức

Sáng

Từ 8g00

Trà Lãnh,

Huyện Tây Trà

(Tổ 2)

- Bà Đinh Thị Phương Lan, Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

- Bà Hồ Thị Vân, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Tây Trà, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Chiều

Từ 14g00

Trà Phú,

Huyện Trà Bồng

 

Ngày

28/9/2018

(Thứ 6)

Sáng

Từ 8g00

Tiếp xúc cử tri

Chuyên đề

Lấy ý kiến Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; và những vấn đề liên quan đến Giáo dục – Đào tạo

(tại Trường ĐH Tài chính – Kế toán)

- Ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toàn án nhân dân tối cao.

- Ông Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy viên Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội.

- Bà Phạm Thị Thu Trang, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐQQH chuyên trách, Ủy viên Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội;

Chiều

Từ 14g00

Xã Bình Mỹ,

Bình Chương,

huyện Bình Sơn

(tại xã Bình Mỹ)

-Đinh Thị Hồng Minh- Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh;

-Phạm Thị Thu Trang- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh

 

                                                                    B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện nội dung Thông báo số 4234/TB-BKHCN ngày 28/12/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về kết luận Hội Nghị Ban Điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” – năm 2018; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh đối với nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Hải quan tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩunêu trên; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước các cấp và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5781/UBND-KGVX ngày 21/9/2018 để triển khai thực hiện; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này trên địa bàn tỉnh theo đúng yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Công văn số 179/BKHCN-ƯDCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; tổng hợp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ theo thời gian yêu cầu.

 ​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích