English Thứ Hai, 19-11-2018, 20:14 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 82558297
Đang online: 119

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri

Đăng ngày: 14/09/2018; 219 lần đọc

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi vừa có Thông báo về lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV để các đại biểu Quốc hội thông báo nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng; thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh đến Quốc hội và các cơ quan chức năng.

LỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI CỦA ĐẠ​I BIỂU QUỐC HỘI

 

Thời gian tiếp xúc

Địa điểm tiếp xúc

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc

Ngày

26/9/2018

(Thứ 4)

Sáng

Từ 8g00

Phường Trương Quang Trọng,

xã Tịnh Ấn Đông, TP.Quảng Ngãi

(tại Phường Trương Quang Trọng)

(Tổ 1)

- Ông Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy viên Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội.

 

- Bà Đinh Thị Phương Lan- Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Chiều

Từ 14g00

Tịnh Giang,

Xã Tịnh Đông,

Huyện Sơn Tịnh

(tại xã Tịnh Giang)

Sáng

Từ 8g00

Xã Sơn Kỳ,

Xã Sơn Ba,

Huyện Sơn Hà

(tại xã Sơn Kỳ)

(Tổ 2)

-Bà Phạm Thị Thu Trang, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐQQH chuyên trách, Ủy viên Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội;

- Bà Hồ Thị Vân, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Tây Trà, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Chiều

Từ 14g00

Xã Nghĩa Thuận,

Huyện Tư Nghĩa

Ngày

27/9/2018

(Thứ 5)

Sáng

Từ 8g00

Xã Hành Trung

Huyện Nghĩa Hành

(Tổ 1)

Bà Phạm Thị Thu Trang, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐQQH chuyên trách, Ủy viên Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội;

 

Chiều

Từ 14g00

Đức Lợi

Huyện Mộ Đức

Sáng

Từ 8g00

Trà Lãnh,

Huyện Tây Trà

(Tổ 2)

- Bà Đinh Thị Phương Lan, Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

- Bà Hồ Thị Vân, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Tây Trà, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Chiều

Từ 14g00

Trà Phú,

Huyện Trà Bồng

 

Ngày

28/9/2018

(Thứ 6)

Sáng

Từ 8g00

Tiếp xúc cử tri

Chuyên đề

Lấy ý kiến Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; và những vấn đề liên quan đến Giáo dục – Đào tạo

(tại Trường ĐH Tài chính – Kế toán)

- Ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toàn án nhân dân tối cao.

- Ông Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy viên Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội.

- Bà Phạm Thị Thu Trang, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐQQH chuyên trách, Ủy viên Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội;

Chiều

Từ 14g00

Xã Bình Mỹ,

Bình Chương,

huyện Bình Sơn

(tại xã Bình Mỹ)

-Đinh Thị Hồng Minh- Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh;

-Phạm Thị Thu Trang- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh

 

                                                                    B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ngân hàng chính sách xã hội – chi nhánh Quảng Ngãi chủ trì nghiên cứu nội dung chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Công văn số 8508/NHNN-TD ngày 09/11/2018 để tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Hoàn thành chậm nhất ngày 20/11/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch khẩn trương nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh giải quyết kiến nghị của Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi tại văn bản số 1137/BC-BQLDDCN ngày 05/11/2018 về việc quá trình đầu tư công trình Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, theo chủ trương đã được UBND tỉnh thống nhất tại Công văn số 5604/UBND-CNXD ngày 05/11/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, căn cứ nội dung quy định tại các Nghị định của Chính phủ: số 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động; số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, thực hiện và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/6/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị định số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Hoàn thành chậm nhất ngày 30/11/2018.​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020 và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích