English Thứ Sáu, 18-10-2019, 10:36 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110800904
Đang online: 299
Tin tức Tin Nổi bật Xem chi tiết tin tức

Thông báo Chương trình kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII

Đăng ngày: 05/07/2019; 674 lần đọc

Thường trực HĐND tỉnh vừa có thông báo Chương trình kỳ họp thứ 15 (thường lệ giữa năm 2019), HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, kỳ họp diễn ra từ ngày 8/7-10/7/2019. Tại kỳ họp này, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh: Tình hình kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (bao gồm tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu n​ăm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019). Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Tình hình tạm ứng, ứng trước ngân sách đến thời điểm 30.6.2019,…


Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2019. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Cục Thi hành án dân sự tỉnh báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đoàn Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

 

Thường trực và các Ban HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh: Báo cáo hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Báo cáo đánh giá kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri. Báo cáo đánh giá kết quả giải quyết ý kiến chất vấn.  Báo cáo kết quả giám sát, khảo sát của các Ban HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2019. Báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2014 -2019; Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2018.


UBND tỉnh cũng trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết: Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019. Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 

Về điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án Trục đường chính trung tâm huyện Lý Sơn. Về chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án Trung tâm y tế Quân - Dân y kết hợp huyện Lý Sơn.

 

Về danh mục bổ sung công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh, công trình bảo tàng trên địa bàn huyện Lý Sơn.

 

Hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu vực khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 

Đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn La Hà và thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa. Chính sách hỗ trợ đối với cán bộ công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, điều động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Về sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố ở các huyện, thành phố.

 

Về việc sử dụng nguồn tiết kiệm thêm 3% số chi thường xuyên. Quyết định sử dụng số Trung ương thưởng vượt thu ngân sách năm 2018 được hưởng để chi đầu tư (nếu có quyết định của các cơ quan Trung ương).

 

Quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 2 (nếu có thông báo vốn của các cơ quan Trung ương).

 

Kỳ họp cũng dành thời gian cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Đảo Ngọc Lý Sơn tại Công văn Công văn số 115/CV-ĐNLS ngày 29/9/2019 về việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án mở rộng Khách sạn Đảo Ngọc Lý Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/10/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu nội dung đề nghị của Tổ hợp tác khai thác đá đen thủ công Bình Tân tại Văn bản số 01/CV ngày 24/9/2019 về việc bổ sung quy hoạch và cho phép thăm dò, khai thác các điểm khoáng sản đá chẻ tại thôn Liêm Quang và Nhơn Hòa I, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì kiểm tra thực tế và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết đề nghị của UBND huyện Ba Tơ tại Tờ trình số 146/TTr-UBND ngày 30/9/2019 về việc xin chủ trương đầu tư khẩn cấp công trình Đập Mang Voang, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương lập nhiệm vụ quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tổ chức thẩm định, trình phê duyệt theo quy định để triển khai các bước tiếp theo.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích