English Thứ Năm, 24-01-2019, 18:39 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 85807579
Đang online: 135

Thời gian hoàn thành phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của tỉnh

Đăng ngày: 07/11/2018; 175 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn​ yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan khẩn trương đề xuất phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất do cơ quan, đơn vị và địa phương quản lý theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3162/UBND-KT ngày 05/6/2018.

Đồng thời, chịu trách nhiệm kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan đến việc chậm trễ báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý theo quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Tài chình khẩn trương đôn đốc các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan báo cáo theo đúng quy định và hoàn thành phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất của các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3162/UBND-KT, chậm nhất là ngày 31/12/2018.

 

                                                                               V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện thu hẹp, giảm, xóa bỏ lối đi tự mở, xóa bỏ vị trí đường sắt chuyên dùng giao cắt với đường sắt quốc gia theo đề nghị của Cục Đường sắt Việt Nam tại Công văn số 115/CĐSVN-VTATGT ngày 18/01/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu các đề xuất xây dựng chính sách thu phù hợp với việc sử dụng đất của các dự án du lịch theo đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 444/BTC-QLCS ngày 09/01/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, Trường Đại học Phạm Văn Đồng theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với các Sở: Nội vụ, Tài chính nghiên cứu thực hiện cơ chế tự chủ đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 138/BGDĐT-KHTC ngày 10/01/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND huyện Sơn Hà và các đơn vị liên quan cho chủ trương thăm dò, cấp phép khai thác đất đồi làm vật liệu san lấp tại núi Làng Bồ, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà theo đề nghị của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hoa Long.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích