English Thứ Năm, 18-07-2019, 17:51 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 103024935
Đang online: 125
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Thoả thuận hướng tuyến đường dây 110kV thuộc đường dây 110kV Dốc Sỏi – Quảng Ngãi

Đăng ngày: 14/05/2019; 210 lần đọc
Đường dây 110kV Dốc Sỏi - Quảng Ngãi

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất hướng tuyến đường dây 110kV thuộc Dự án nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV Dốc Sỏi – Quảng Ngãi do Công ty TNHH Tư vấn xây dựng 78 lập.

Yêu cầu Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong quá trình triển khai các bước tiếp theo của dự án; triển khai ​thực hiện dự án đúng quy định của pháp luật hiện hành; phải có các biện pháp hạn chế tối đa ảnh hưởng đến dân sinh, môi trường và các công trình khác có liên quan trong khu vực dự án.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương kiểm tra, rà soát về tình hình kinh doanh dịch vụ mua bán nợ và hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ trên địa bàn tỉnh; kịp thời tổng hợp và báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải thực hiện đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 6522/BGTVT-KCHT ngày 12/7/2019 về việc tham gia ý kiến đối với Dự thảo Đề án Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo trì quốc lộ giai đoạn 2020 - 2030​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì, triển khai thực hiện nội dung yêu cầu của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Thông báo số 237/TB-VPCP ngày 12/7/2019 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg ngày 26/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực hiện hoặc tham mưu cấp thẩm quyền xem xét, chỉ đạo thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, chủ động phối hợp với Bộ Công Thương và thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3866/UBND-KT ngày 09/7/2019 để triển khai Đề án “Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ”.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích