English Thứ Hai, 23-09-2019, 10:11 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109403343
Đang online: 302
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Thống nhất việc Công ty cổ phần Vinpearl nghiên cứu, đề xuất một số dự án đầu tư tại tỉnh

Đăng ngày: 20/08/2019; 318 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất về chủ trương cho Công ty Cổ phần Vinpearl nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch và đề xuất một số dự án đầu tư tại tỉnh Quảng Ngãi như đề xuất của Công ty tại Công văn số 173/2019/CV-VPCP ngày 05/8/2019 (quy mô, diện tích cụ thể sẽ được chuẩn xác trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch và chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh).

Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi và các sở, ngành, địa phương có liên quan hướng dẫn Công ty Cổ phần Vinpearl khảo sát, lập quy hoạch và đề xuất đầu tư dự án theo đúng quy định.

 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 10536/BTC-NSNN ngày 09/9/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn địa phương trong công tác báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 77/2019/QH14 ngày 11/6/2019 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8245/VPCP-KTTH ngày 12/9/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/2019/QH14 của Quốc hội.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 4790/BYT-ATTP ngày 19/8/2019 của Bộ Y tế về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích