English Thứ Ba, 23-07-2019, 22:23 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 103649751
Đang online: 137
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Thí sinh Lý Sơn và thành phố Quảng Ngãi thi chung trong kỳ thi tuyển giáo viên năm 2019

Đăng ngày: 04/07/2019; 203 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn thống nhất việc tuyển dụng giáo viên tại huyện Lý Sơn năm 2019 được thi ghép với Hội đồng thi tuyển giáo viên của thành phố Quảng Ngãi.

UBND huyện Lý Sơn có trách nhiệm làm việc với​ UBND thành phố Quảng Ngãi, Hội đồng thi tuyển giáo viên thành phố Quảng Ngãi để thực hiện việc tuyển dụng giáo viên năm 2019 của UBND huyện Lý Sơn đảm bảo công khai, minh bạch và đúng pháp luật.

 

Được biệt, năm 2019 huyện Lý Sơn chỉ tuyển dụng vị trí việc làm giáo viên mầm non công lập trực thuộc UBND huyện với 10 chỉ tiêu, tổng số hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi là 23. Do số lượng hồ sơ ít nên huyện Lý Sơn đề nghị cho phép thí sinh thi ghép với Hội đồng thi tuyển giáo viên của thành phố Quảng Ngãi.

 

                                                                            HV


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh (khóa XII, kỳ họp thứ 15) Quy định mức hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tập trung tổ chức triển khai công tác phòng, chống Sâu keo mùa thu hại ngô theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Chỉ thị số 4962/CT-BNN-BVTV ngày 15/7/2019.​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.​ 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích