English Thứ Sáu, 06-12-2019, 17:20 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 113828700
Đang online: 206
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Thí sinh Lý Sơn và thành phố Quảng Ngãi thi chung trong kỳ thi tuyển giáo viên năm 2019

Đăng ngày: 04/07/2019; 259 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn thống nhất việc tuyển dụng giáo viên tại huyện Lý Sơn năm 2019 được thi ghép với Hội đồng thi tuyển giáo viên của thành phố Quảng Ngãi.

UBND huyện Lý Sơn có trách nhiệm làm việc với​ UBND thành phố Quảng Ngãi, Hội đồng thi tuyển giáo viên thành phố Quảng Ngãi để thực hiện việc tuyển dụng giáo viên năm 2019 của UBND huyện Lý Sơn đảm bảo công khai, minh bạch và đúng pháp luật.

 

Được biệt, năm 2019 huyện Lý Sơn chỉ tuyển dụng vị trí việc làm giáo viên mầm non công lập trực thuộc UBND huyện với 10 chỉ tiêu, tổng số hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi là 23. Do số lượng hồ sơ ít nên huyện Lý Sơn đề nghị cho phép thí sinh thi ghép với Hội đồng thi tuyển giáo viên của thành phố Quảng Ngãi.

 

                                                                            HV


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại các Công văn: số 4240/BTTTT-THH ngày 27/11/2019 về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc mua sắm, sử dụng phần mềm có bản quyền khi mua sắm máy tính và hoạt động bảo trì phần mềm, hệ thống thông tin; số 4303/BTTTT-THH ngày 29/11/2019 về việc xin ý kiến Dự thảo Đề án Giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu và tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin tại các bộ, ngành, địa phương và Danh sách các nền tảng dùng chung của Chính phủ điện tử.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại các Công văn: số 4258/BTTTT-KHTC ngày 28/11/2019 về báo cáo tình hình thực hiện nội dung về thông tin và truyền thông thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; số 4275/BTTTT-KHTC ngày 29/11/2019 về hướng dẫn thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ thuộc Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” trong năm 2020.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác tiêm chủng.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, báo cáo hoạt động nuôi, trồng các loài nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh theo nội dung yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 6369/BTNMT-TCMT ngày 02/12/2019, trực tiếp báo cáo Bộ (thông qua Tổng cục Môi trường) và báo cáo UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích