English Thứ Sáu, 24-05-2019, 08:26 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 95875241
Đang online: 220
Tin tức Bạn đọc viết Xem chi tiết tin tức

Thay đổi từ chính sách phát triển giáo dục miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đăng ngày: 17/08/2018; 1539 lần đọc
Toàn tỉnh hiện có 653 cán bộ, giáo viên là người dân tộc thiểu số đang công tác trong ngành giáo dục

6 huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi hiện có trên 45.000 học sinh, trong đó có 2.000 học sinh đang theo học tại 7 trường phổ thông dân tộc nội trú. Để tạo điều kiện cho vùng dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi có cơ hội vươn lên, thu hẹp dần khoảng cách giữa các vùng miền, trong những năm qua, các cấp, các ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh đã tập trung thực hiện tốt các chính sách đặc thù, ưu tiên đối với đồng bào DTTS, miền núi, trong đó có chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục- đào tạo.

Trên cơ sở chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành kịp thời văn bản chỉ đạo để hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục dân tộc và xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với tình hình đặc điểm của địa phương, đồng thời chỉ đạo tổ chức hiệu quả các hoạt động trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng dạy, học đối với giáo viên và học sinh dân tộc nói riêng, chất lượng giáo dục toàn tỉnh nói chung, đặc biệt là đối với trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú.

 

Thực hiện Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, thời gian qua các cấp ủy Đảng, chính quyền và ngành giáo dục luôn chú trọng tạo điều kiện phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý là người dân tộc thiểu số. Đến nay, toàn tỉnh có 653 cán bộ, giáo viên là người dân tộc thiểu số đang công tác trong ngành giáo dục, trong đó có 45 người là cán bộ quản lý.

 

Hàng năm, các địa phương và ngành giáo dục thực hiện phối hợp rà soát, chi trả kịp thời các chế độ, chính sách cho cán bộ quản lý, giáo viên công tác ở vùng dân tộc thiểu số và học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số. Đến nay, toàn tỉnh có 145 sinh viên đại học thuộc các huyện miền núi đang được hưởng chính sách theo Quyết định 68 của UBND tỉnh.

 

Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2017- 2020, định hướng đến năm 2025” tỉnh Quảng Ngãi được các cấp ủy, chính quyền quan tâm, chỉ đạo triển khai. Các trường mẫu giáo, mầm non tổ chức nghiêm túc hoạt động tăng cường tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số ra lớp thông qua các hoạt động dạy tiếng Việt trong hè và tăng thời lượng môn Tiếng Việt cho các khối học sinh vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số biết ít hoặc không biết tiếng Việt, đảm bảo 100% trẻ em dân tộc thiểu số đều được chuẩn bị tiếng Việt phù hợp với độ tuổi. Ngoài ra, địa phương còn tổ chức hội thi giao lưu “Tiếng Việt của chúng em” cho học sinh dân tộc thiểu số, qua đó, giúp các em học sinh dân tộc thiểu số xóa đi rào cản ngôn ngữ, hòa nhập, tự tin giao tiếp bằng tiếng Việt.

bdv2-17082018.jpg
Đảm bảo 100% trẻ em dân tộc thiểu số đều được chuẩn bị tiếng Việt phù hợp với độ tuổi ​
 

Song song với đó, các huyện miền núi còn quan tâm, chỉ đạo việc biên soạn tài liệu, giảng dạy tiếng dân tộc cho cán bộ quản lý và giáo viên công tác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Huyện Trà Bồng đã chủ trì biên soạn tài liệu dạy và học tiếng Cor và đã được hội đồng khoa học và công nghệ cấp tỉnh đánh giá, nghiệm thu. Các huyện Minh Long, Ba Tơ, Sơn Hà đã tổ chức dạy ngôn ngữ giao tiếp tiếng dân tộc Hre cho cán bộ, giáo viên đang công tác ở địa phương, tuy nhiên hiệu quả chưa cao.

 

Ngành Giáo dục cũng đã tổ chức các đợt tập huấn bồi dưỡng tiếng Hre cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên tại các trường THCS Dân tộc nội trú các huyện Ba Tơ, Minh Long và Sơn Hà. Trường Đại học Phạm Văn Đồng cũng đã thường xuyên phối hợp với UBND các huyện miền núi mở các lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc ít người cho cán bộ viên chức và giáo viên công tác vùng đồng bào dân tộc thiểu số, dạy tiếng Hre tại Ba Tơ và Sơn Hà…

 

Cùng với đó, các cấp, ngành và địa phương đầu tư, lồng ghép, huy động các nguồn vốn hỗ trợ xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở giáo dục miền núi, khó khăn; đồng thời sử dụng nguồn ngân sách địa phương, xã hội hóa nguồn kinh phí, huy động sức lao động của phụ huynh học sinh nhằm tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học trên địa bàn tỉnh.

 

Ngoài ra, toàn tỉnh cũng tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người; chính sách hỗ trợ trực tiếp đối với người học; đầu tư, hỗ trợ cho hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú; chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; chính sách cử tuyển, dạy và học tiếng nói, chữ viết DTTS...

bdv3-17082018.jpg
Cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục của các trường phổ thông dân tộc bán trú còn hạn chế​

Toàn tỉnh hiện có 17 trường phổ thông dân tộc bán trú, đạt 48,6% kế hoạch. Việc thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú ở các huyện miền núi còn chậm, chưa đúng kế hoạch đề ra; cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục của các trường phổ thông dân tộc bán trú, trường mầm non còn hạn chế; chỗ ở bán trú cho học sinh chưa đảm bảo... Nguyên nhân là do các địa phương chưa quan tâm chỉ đạo kịp thời, chậm hoặc chưa bố trí được kinh phí đầu tư, do đó cơ sở vật chất các trường hần lớn chưa đảm bảo so với quy định

 

Thời gian tới, để thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đề án: Nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông; củng cố phát triển hệ thống trường dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh; kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên… Đồng thời, tỉnh cũng kiến nghị Trung ương phân bổ kinh phí hỗ trợ cho địa phương thực hiện đảm bảo đầy đủ toàn bộ chế độ, chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số; tăng cường đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất cho trường phổ thông dân tộc bán trú đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tổ chức giáo dục, nuôi dưỡng, chăm sóc học sinh DTTS; hỗ trợ mở rộng quy mô trường trường phổ thông dân tộc nội trú, tạo điều kiện cho học sinh DTTS có điều kiện thuận lợi trong học tập...

 

                                                                                                Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019, báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu và tham gia góp ý nội dung dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát; trực tiếp gửi văn bản góp ý cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và báo cáo UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 2912/BKHĐT-HTX ngày 07/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hỗ trợ phát triển HTX từ nguồn vốn dự phòng 10% Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1741/UBND-NNTN ngày 10/4/2019; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 25/5/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất bổ sung trụ quảng cáo tại dự án Trung tâm Thương mại và Siêu thị Hùng Cường Big C vào quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh như đề xuất của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 521/SVHTTDL-QLVH ngày 04/5/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích