English Thứ Năm, 22-03-2018, 11:27 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 69903880
Đang online: 174

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Thảo luận mức hỗ trợ một số nội dung thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 07/12/2017; 217 lần đọc
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ phát biểu làm rõ thêm nội dung UBND tỉnh trình kỳ họp

Tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XII diễn ra vào sáng 07-12, Thừa ủy quyền của UBND tỉnh ông Huỳnh Chánh- Giám đốc Sở Tài chính đã đọc Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020. 

Theo đề xuất của UBND tỉnh tại Tờ trình này, mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo tối đa 450 triệu đồng/dự án, mô hình. Thời gian t​hực hiện không quá 3 năm, kể từ năm 2018.

 

Mức chi hỗ trợ xây dựng và nhân rộng mô hình tạo việc làm công thông qua đầu tư các công trình hạ tầng quy mô nhỏ ở thôn, bản tối đa 200 triệu đồng/mô hình (dự án); Hỗ trợ mô hình sản xuất nông, lâm kết hợp tạo việc làm cho người nghèo gắn với trồng và bảo vệ rừng tối đa 300 triệu đồng/mô hình (dự án); Hỗ trợ mô hình giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu tối đa 200 triệu đồng/mô hình (dự án). Thời gian thực hiện không quá 3 năm kể từ năm 2018.

 

Địa bàn thực hiện là các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 30a, xã đặc biệt khó khăn và thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135, các xã ngoài chương trình 30a và Chương trình 135.

 

Về mức chi xây dựng quản lý dự án, hỗ trợ không quá 7% mức hỗ trợ từ ngân sách cho dự án. Chi khác về quản lý dự án bằng 20% mức chi hỗ trợ trên.

 

Mức hỗ trợ cho các hộ các hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo tham gia thực hiện các dự án: nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, diêm nghiệp là 15 triệu đồng/hộ nghèo/năm, 12 triệu/hộ cận nghèo/năm, hộ mới thoát nghèo (không quá 36 tháng kể từ ngày được công nhận thoát nghèo) là 9 triệu đồng/hộ/năm.

 

Về hỗ trợ nhà xưởng, máy móc, thiết bị, công cụ, vật tư sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết với người nghèo trong phát triển sản xuất phát triển ngành nghề, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, mức hỗ trợ theo hợp đồng thuê, mua, sửa chữa và các chứng từ chi tiêu hợp pháp, trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng không quá 300 triệu đồng/dự án.

 

Hình thức hỗ trợ phương tiện nghe- xem là hỗ trợ một lần, bằng hiện vật cho đối tượng thụ hưởng theo đúng quy định của Chương trình. Loại phương tiện hỗ trợ gồm: 01 ti vi, 01 đầu thu/01 hộ nghèo. Mức hỗ trợ tối đa không quá 6 triệu đồng.

 

Mức chi hỗ trợ công tác quản lý về giảm nghèo ở cấp xã tối đa 3% tổng kinh phí sự nghiệp của Chương trình thực hiện các dự án, giao cho cấp xã quản lý.

 

Hầu hết các đại biểu đều nhất trí với nội dung đề xuất tại Tờ trình và thống nhất thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020.

 

       Lam Uyên- Thúy Diễm


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND huyện Lý Sơn và các sở, ngành đơn vị liên quan t​ổ chức thẩm định hồ sơ đề xuất đầu tư dự án khu Resort, khách sạn và thương mại tại Âu tàu phía Tây đảo Lý Sơn do Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam đề xuất; trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành tỉnh và hiệp hội có liên quan nghiên cứu, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Tổ tư vấn chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướn​g Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn cho các huyện nghèo (Ba Tơ, Minh Long, Sơn Tây, Tây Trà, Trà Bồng) và huyện thoát nghèo (Sơn Hà) giai đoạn 2018-2020 theo đúng cơ chế, chính sách, định mức hỗ trợ và nguồn vốn thực hiện theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tham mưu và đề xuất UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 trên địa bàn tỉnh; văn bản hướng dẫn thi hành Luật theo quy định tại Khoản 1, Điều 62 Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 và kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật. Hoàn thành, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 29/4/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì rà soát, cung cấp thông tin cập nhật ​về các quy chuẩn kỹ thuật địa phương do tỉnh xây dựng, ban hành năm 2017, tổng hợp trực tiếp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh theo thời gian quy định

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh