English Thứ Hai, 16-07-2018, 21:42 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 75479647
Đang online: 93
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Thảo luận mức hỗ trợ một số nội dung thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 07/12/2017; 299 lần đọc
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ phát biểu làm rõ thêm nội dung UBND tỉnh trình kỳ họp

Tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XII diễn ra vào sáng 07-12, Thừa ủy quyền của UBND tỉnh ông Huỳnh Chánh- Giám đốc Sở Tài chính đã đọc Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020. 

Theo đề xuất của UBND tỉnh tại Tờ trình này, mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo tối đa 450 triệu đồng/dự án, mô hình. Thời gian t​hực hiện không quá 3 năm, kể từ năm 2018.

 

Mức chi hỗ trợ xây dựng và nhân rộng mô hình tạo việc làm công thông qua đầu tư các công trình hạ tầng quy mô nhỏ ở thôn, bản tối đa 200 triệu đồng/mô hình (dự án); Hỗ trợ mô hình sản xuất nông, lâm kết hợp tạo việc làm cho người nghèo gắn với trồng và bảo vệ rừng tối đa 300 triệu đồng/mô hình (dự án); Hỗ trợ mô hình giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu tối đa 200 triệu đồng/mô hình (dự án). Thời gian thực hiện không quá 3 năm kể từ năm 2018.

 

Địa bàn thực hiện là các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 30a, xã đặc biệt khó khăn và thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135, các xã ngoài chương trình 30a và Chương trình 135.

 

Về mức chi xây dựng quản lý dự án, hỗ trợ không quá 7% mức hỗ trợ từ ngân sách cho dự án. Chi khác về quản lý dự án bằng 20% mức chi hỗ trợ trên.

 

Mức hỗ trợ cho các hộ các hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo tham gia thực hiện các dự án: nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, diêm nghiệp là 15 triệu đồng/hộ nghèo/năm, 12 triệu/hộ cận nghèo/năm, hộ mới thoát nghèo (không quá 36 tháng kể từ ngày được công nhận thoát nghèo) là 9 triệu đồng/hộ/năm.

 

Về hỗ trợ nhà xưởng, máy móc, thiết bị, công cụ, vật tư sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết với người nghèo trong phát triển sản xuất phát triển ngành nghề, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, mức hỗ trợ theo hợp đồng thuê, mua, sửa chữa và các chứng từ chi tiêu hợp pháp, trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng không quá 300 triệu đồng/dự án.

 

Hình thức hỗ trợ phương tiện nghe- xem là hỗ trợ một lần, bằng hiện vật cho đối tượng thụ hưởng theo đúng quy định của Chương trình. Loại phương tiện hỗ trợ gồm: 01 ti vi, 01 đầu thu/01 hộ nghèo. Mức hỗ trợ tối đa không quá 6 triệu đồng.

 

Mức chi hỗ trợ công tác quản lý về giảm nghèo ở cấp xã tối đa 3% tổng kinh phí sự nghiệp của Chương trình thực hiện các dự án, giao cho cấp xã quản lý.

 

Hầu hết các đại biểu đều nhất trí với nội dung đề xuất tại Tờ trình và thống nhất thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020.

 

       Lam Uyên- Thúy Diễm


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc lắp đặt bổ sung biển báo cấm xe ô tô và chướng ngại vật tại hai đầu cầu cầu Sông Vệ (cũ), chỉ cho phép xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp lưu thông qua cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh thực hiện đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 7406/BGTVT-ĐTCT ngày 09/7/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc đề nghị báo cáo tổng kết việc triển khai thực hiện mô hình đầu tư theo hình thức PPP ngành Giao thông vận tải theo Nghị quyết số 83/NQ-CP của Chính phủ, hoàn thành chậm nhất ngày 19/7/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND thành phố Quảng Ngãi nghiên cứu nội dung đề xuất của Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam tại Văn bản số 02/2018/CV-ĐTKD-VIID/2506 ngày 25/6/2018 về việc đề xuất lập quy hoạch Khu Chính trị - Hành chính thành phố Quảng Ngãi và ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 2908-CV/TU ngày 06/7/2018; xử lý theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố nghiên cứu thực hiện nội dung Báo cáo số 173/BC-HĐND ngày 09/7/2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tại về việc kết quả khảo sát việc thực hiện Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, UBND tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 9/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đơn vị liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3719/UBND-KGVX ngày 26/6/2018 về việc học sinh xin nghỉ học theo quy định tại Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh theo đúng quy định của của pháp luật.

 

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cử ông Phạm Công Minh, vận động viên môn Wushu, đi tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 08/7/2018 đến ngày 08/8/2018 như đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 805/TTr-SVHTTDL ngày 05/6/2018 về việc cử vận động viên đi tập huấn ở nước ngoài.​

 

 

  

Lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân đối với​ "Dự thảo​ Ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Ngãi"

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích