English Thứ Hai, 18-11-2019, 23:33 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 112640737
Đang online: 202
Tin tức Tin Nổi bật Xem chi tiết tin tức

Tháo gỡ vướng mắc quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày

Đăng ngày: 17/10/2019; 595 lần đọc
Quang cảnh cuộc họp

Sáng 17-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng chủ trì họp với các sở ngành liên quan và UBND các huyện miền núi để giải quyết vướng mắc quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, ngày​ 06/11/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND quy định khoảng cách và địa bàn căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày trên địa bàn tỉnh.

 

Tuy nhiên, qua rà soát, năm 2019, có một số thôn loại bỏ khỏi Quyết định do không còn phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, giao thông đi lại thuận tiện không còn khó khăn; bổ sung một số thôn, tổ dân phố đặc biệt khó khăn có địa hình cách trở, học sinh đi học phải qua suối không có cầu, qua đèo núi cao,… không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; đồng thời, một số thôn thay đổi tên khi sáp nhập theo Nghị quyết 15/NQ- HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND; trong đó, có một số thôn đặc biệt khó khăn sáp nhập và có tên gọi mới không có trong Quyết định số 582/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn; xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016- 2020 tỉnh, dẫn đến khó khăn trong việc xác định địa bàn thụ hưởng chính sách.

 

Trên cơ sở các ý kiến góp ý của các sở, ngành, địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng đề nghị các sở, ngành, địa phương lưu ý, đối tượng, số lượng và địa bàn thụ hưởng chính sách không thay đổi theo Quyết định 582/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 

Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát lại khoảng cách của các thôn trong cùng xã thuộc khu vực III; các thôn thuộc xã khu vực II có thể đổi tên, còn tên hoặc không còn tên theo Quyết định 582/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ. Bên cạnh đó, tiếp tục chi trợ cấp cho các em học sinh được thụ hưởng chính sách theo quy định hiện tại đến hết tháng 11/2019. Rà soát, loại khỏi danh sách được thụ hưởng đối với các thôn đã được cơ quan có thẩm quyền đưa ra khỏi danh sách thôn đặc biệt khó khăn,…

  

T.D


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Bình Sơn xem xét giải quyết nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất tại Văn bản số 1931/HPDQ ngày 02/11/2019,  đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIa, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh trước ngày 20/11/2019 để trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc UBND huyện Sơn Tịnh sử dụng ngân sách huyện để hỗ trợ cho các hộ dân có đất bị ngập úng không gieo sạ được do ảnh hưởng của việc đầu tư xây dựng các dự án tại Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, lấy ý kiến của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan đối với việc thực hiện các nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước dưới đất phục vụ xây dựng giếng khoan bổ sung nhân tạo nước dưới đất trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi” để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, thống nhất theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích