English Thứ Ba, 18-06-2019, 20:36 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99197160
Đang online: 145
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến đầu tư xây dựng

Đăng ngày: 13/09/2018; 760 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn​ chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 25/8/2018 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Trưởng Ban quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các cơ quan đơn vị liên quan quán triệt sâu sắc mục tiêu, các nguyên tắc quy định tại Nghị quyết số 110/NQ-CP của Chính phủ và các chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng, cải thiện môi trường kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.

 

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể và đề xuất các giải pháp để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 110/NQ-CP của Chính phủ.

 

N.Nhẫn


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1646/BKHCN-VP ngày 07/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc cử 01 huấn luyện viên, 01 vận động viên tham gia thi đấu Giải Vô địch Wushu trẻ châu Á tại Brunei từ ngày 16/8/2019 đến 24/8/2019 như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 697/TTr-SVHTTDL ngày 07/6/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích