English Thứ Hai, 19-02-2018, 21:18 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 68889339
Đang online: 103
  Thành viên

THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 


      ​TranNgocCang4x6.jpg
​Ông Trần Ngọc Căng
Chủ tịch
​       ​
         pct02012017.jpg

PCT_Pham_Truong_Tho1.jpg pct.jpg
Ông​ Nguyễn Tăng Bính
Phó Chủ tịch Thường trực
​​Ông Phạm Trường Thọ
Phó Chủ tịch
​Ông Đặng Ngọc Dũng​
Phó Chủ tịch​
 

Các Ủy viên UBND tỉnh:

(1) Ông Nguyễn Tấn Lâm - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.
(2) Ông Nguyễn Thanh Trang - Giám đốc Công an tỉnh.
(3) Ông Đoàn Dụng - Giám đốc Sở Nội vụ.
(4) Ông Ngô Văn Trọng - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
(5) Ông Lê Minh Huấn - Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
(6) Ông Lữ Ngọc Bình - Chánh Thanh tra tỉnh.
(7) Ông Huỳnh Chánh - Giám đốc Sở Tài chính.
(8) Ông Đỗ Văn Phu - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.
(9) Ông Nguyễn Tấn Đức - Giám đốc Sở Y tế.
(10) Ông Nguyễn Phong - Giám đốc Sở Xây dựng.
(11) Ông Trần Phước Hiền - Giám đốc Sở Công Thương.
(12) Ông Lương Kim Sơn - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và XH.
(13) Bà Huỳnh Thị Ánh Sương - Giám đốc Sở Ngoại vụ.
(14) Ông Nguyễn Trung Tập - Giám đốc Sở Tư pháp.
(15) Ông Nguyễn Thanh Sơn - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.
(16) Ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.
(17) Ông Dương Văn Tô - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.
(18) Ông Đỗ Minh Hải - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
(19) Ông Hồ Văn Thế - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh.
(20) Ông Nguyễn Minh Trí  - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

(21) Ông Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở Giao thông vận tải. 
 


Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trường các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện khẩn trương tổng hợp và trực tiếp cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu theo đúng nội dung biểu mẫu yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước khu vực III tại Văn bản số 40/KV III_TH ngày 07/02/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Sở Nội vụ truy cập trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để triển khai thực hiện Thông tư tư số 05/2018/TT-BGTVT ngày 30/01/2018 của Bộ GTVT về hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giao thông vận.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 550-KL/TU ngày 02/02/2018 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương liên quan thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 733/UBND-KGVX ngày 07/02/2018 và nội dung đề nghị của Tổng cục dự trữ Nhà nước tại Công văn Công văn số 118/TCDT-QLHDT ngày 30/01/2018, trình UBND tỉnh phê duyệt gửi Bộ Tài chính trước ngày 28/02/2018 làm cơ sở thực hiện.

 

Thông báo

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích