English Chủ Nhật, 27-05-2018, 00:58 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 72758233
Đang online: 63
  Thành viên

THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 


      ​TranNgocCang4x6.jpg
​Ông Trần Ngọc Căng
Chủ tịch
​       ​
         pct02012017.jpg

PCT_Pham_Truong_Tho1.jpg pct.jpg
Ông​ Nguyễn Tăng Bính
Phó Chủ tịch Thường trực
​​Ông Phạm Trường Thọ
Phó Chủ tịch
​Ông Đặng Ngọc Dũng​
Phó Chủ tịch​
 

Các Ủy viên UBND tỉnh:

(1) Ông Nguyễn Tấn Lâm - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.
(2) Ông Nguyễn Thanh Trang - Giám đốc Công an tỉnh.
(3) Ông Đoàn Dụng - Giám đốc Sở Nội vụ.
(4) Ông Ngô Văn Trọng - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
(5) Ông Lữ Ngọc Bình - Chánh Thanh tra tỉnh.
(6) Ông Huỳnh Chánh - Giám đốc Sở Tài chính.
(7) Ông Đỗ Văn Phu - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.
(8) Ông Nguyễn Tấn Đức - Giám đốc Sở Y tế.
(9) Ông Nguyễn Phong - Giám đốc Sở Xây dựng.
(10) Ông Trần Phước Hiền - Giám đốc Sở Công Thương.
(11) Ông Lương Kim Sơn - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và XH.
(12) Bà Huỳnh Thị Ánh Sương - Giám đốc Sở Ngoại vụ.
(13) Ông Nguyễn Trung Tập - Giám đốc Sở Tư pháp.
(14) Ông Nguyễn Thanh Sơn - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.
(15) Ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.
(16) Ông Dương Văn Tô - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.
(17) Ông Đỗ Minh Hải - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
(18) Ông Hồ Văn Thế - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh.
(19) Ông Nguyễn Minh Trí  - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

(20) Ông Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở Giao thông vận tải. 
 


Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tăng cường triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của của Đảng và Nhà nước tại các văn bản được nêu tại Công văn số 4565/VPCP-KTTH ngày 16/5/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại các Công văn: số 3963/VPCP-TCCV ngày 02/5/2018 về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh chủ trương tinh giản biên chế, số 4260/VPCP-TCCV ngày 09/5/2018 về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 2427/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 15/5/2018 về việc đẩy nhanh tiến độ và báo cáo kết quả hoàn thành các nhiệm vụ về quản lý đất đai theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ và Nghị quyết số 112/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội, tổng hợp kết quả thực hiện, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 18/6/2018.

 

Liên quan đến việc sửa chữa tuyến đường Di Lăng - Sơn Bao, Sơn Hà, UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 1317/UBND-NNTN ngày 14/3/2017 và Công văn số 1544/UBND-NNTN ngày 23/3/2017. Yêu cầu UBND huyện Sơn Hà khẩn trương tổ chức thực hiện. Trường hợp có khó khăn vướng mắc, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.​

 

Thông báo

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích