English Thứ Sáu, 18-10-2019, 11:23 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110802601
Đang online: 253
Tin tức Thành viên Xem chi tiết tin tức

Thành viên

Đăng ngày: 26/06/2011; 59441 lần đọc

 


 

 THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

 

 

 

 

Ông Cao Khoa - Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

 

 

 

Ông Lê Quang Thích

Phó Chủ tịch thường trực

 

Ông Phạm Như Sô 
Phó Chủ tịch

 

 

 

 Bà Đinh Thị Loan

Phó Chủ tịch

 

Ông Phạm Trường Thọ

Phó Chủ tịch

 

 

 

     
  Ông Lê Xuân Hòa    Ủy viên UBND tỉnh
Ông Trần Văn Thanh    Ủy viên UBND tỉnh
 Ông Nguyễn Cao Phúc    Ủy viên UBND tỉnh
 Ông Trịnh Đình Thạch    Ủy viên UBND tỉnh​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Đảo Ngọc Lý Sơn tại Công văn Công văn số 115/CV-ĐNLS ngày 29/9/2019 về việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án mở rộng Khách sạn Đảo Ngọc Lý Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/10/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu nội dung đề nghị của Tổ hợp tác khai thác đá đen thủ công Bình Tân tại Văn bản số 01/CV ngày 24/9/2019 về việc bổ sung quy hoạch và cho phép thăm dò, khai thác các điểm khoáng sản đá chẻ tại thôn Liêm Quang và Nhơn Hòa I, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì kiểm tra thực tế và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết đề nghị của UBND huyện Ba Tơ tại Tờ trình số 146/TTr-UBND ngày 30/9/2019 về việc xin chủ trương đầu tư khẩn cấp công trình Đập Mang Voang, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương lập nhiệm vụ quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tổ chức thẩm định, trình phê duyệt theo quy định để triển khai các bước tiếp theo.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích