English Thứ Ba, 21-05-2019, 19:30 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 95619167
Đang online: 113

Thành phố Quảng Ngãi triển khai làm việc vào ngày thứ 7 hàng tuần trong tháng 12/2018

Đăng ngày: 03/12/2018; 237 lần đọc

Để đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và chuẩn bị các nội dung nhiệm vụ năm 2019, UBND thành phố Quảng Ngãi vừa thống nhất chủ trương và yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường tổ chức làm việc vào ngày thứ 7 hàng tuần trong tháng 12 năm 2018 để giải quyết các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình. 

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao độn​g làm việc vào ngày thứ 7 sẽ được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật và được tính vào kinh phí giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định.

                                                                          

Thùy Trang


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019 theo ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 1314/BTTTT-KHTC ngày 26/4/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham gia góp ý dự thảo Đề án “Thí điểm thực hiện và cung ứng dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng, dịch vụ công ích tại địa phương”, gửi góp ý về Bộ Thông tin và Truyền thông đúng thời gian quy định (trước ngày 25/5/2019); báo cáo UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện pháp luật khí tượng thủy văn đối với các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh theo nội dung Công văn số 453/TCKTTV-VP ngày 23/4/2019 của Tổng cục Khí tượng thủy văn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn đối với hồ chứa thủy lợi, thủy điện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất gia hạn thời gian để Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Nhật Minh tiếp tục nghiên cứu khảo sát, đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu nông nghiệp hữu cơ ứng dụng công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái tại xã Tịnh Long, TP.Quảng Ngãi theo Công văn số 5148/UBND-NNTN ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh đến ngày 31/8/2019. Quá thời gian nêu trên, Nhà đầu tư không gửi hồ sơ đề xuất đầu tư dự án thì văn bản cho chủ trương nghiên cứu, khảo sát, lập dự án hết hiệu lực thi hành.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích