English Thứ Ba, 16-07-2019, 03:03 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 102684711
Đang online: 192

Thành phố Quảng Ngãi triển khai làm việc vào ngày thứ 7 hàng tuần trong tháng 12/2018

Đăng ngày: 03/12/2018; 251 lần đọc

Để đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và chuẩn bị các nội dung nhiệm vụ năm 2019, UBND thành phố Quảng Ngãi vừa thống nhất chủ trương và yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường tổ chức làm việc vào ngày thứ 7 hàng tuần trong tháng 12 năm 2018 để giải quyết các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình. 

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao độn​g làm việc vào ngày thứ 7 sẽ được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật và được tính vào kinh phí giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định.

                                                                          

Thùy Trang


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, thực hiện Công văn số 1599/BXD-QLN ngày 09/7/2019 của Bộ Xây dựng về việc báo cáo tình hình sử dụng quỹ đất đô thị dành để phát triển nhà ở xã hội.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, khẩn trương triển khai thực hiện Công văn số 1583/BXD-KHTC ngày 08/7/2019 về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện nội dung yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1509/BXD-QLN ngày 28/6/2019 về việc thực hiện Nghị định số 101/2015/NQ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì nghiên cứu, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1586/BXD-QLN ngày 08/7/2019 của Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ.

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích