English Chủ Nhật, 22-04-2018, 00:11 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 71090137
Đang online: 89

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Thành phố Quảng Ngãi phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 0,3 đến 0,7%/năm

Đăng ngày: 11/09/2017; 605 lần đọc
Tin từ Cổng Thông tin thành phố Quảng Ngãi cho biết, UBND thành phố vừa phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững thành phố Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020. ​
Theo đó, thành phố Quảng Ngãi đề ra mục tiêu phấn đấu giai đoạn 2016-2020,  giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 0,3 đến 0,7%/năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều. Đồng thời, tập trung cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, hộ nghèo, đảm bảo thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo đến cuối năm 2020 tăng lên 1,7 lần so với cuối năm 2015. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả cơ chế, chính sách giảm nghèo để cải thiện điều kiện sống và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo.

 

Để đạt các mục tiêu đề ra, thành phố đã đề ra một số giải pháp để thực hiện đó là tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chỉ đạo của chính quyền và sự kiểm tra, giám sát của HĐND, UBMTTQVN từ thành phố đến xã, phường trong việc triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo.

 

Đồng thời, tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm thực hiện tốt các chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo bền vững, tùy nguồn lực huy động và ngân sách địa phương, có thể ban hành chính sách hỗ trợ giảm nghèo mới hoặc nâng định mức hỗ trợ của dự án, chính sách giảm nghèo của TW, của tỉnh và của thành phố để phù hợp với công tác giảm nghèo của địa phương. Thực hiện đa dạng hóa nguồn vốn huy động để triển khai thực hiện Chương trình, bảo đảm huy động đầy đủ, kịp thời theo đúng cơ cấu vốn đã được quy định.

 

Cùng với đó, tăng cường tổ chức tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo bằng nhiều hình thức để nhân dân nói chung và bản thân người nghèo nói riêng ý thực được trách nhiệm trong việc giảm nghèo, có ý chí phấn đấu tự vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu chính đáng, đồng thời phê bình tư tưởng trong chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, cộng đồng.

 

Ngoài ra, tăng cường thông tin đầy đủ tới người dân các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo, tổ chức cho nhân dân tham gia vào các hoạt động giảm nghèo, đảm bảo tính công khai, dân chủ và minh bạch. Tăng cường huy động sư tham gia của cộng đồng, các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp, các tổ chức từ thiện dưới nhiều hình thức phù hợp, tạo dựng và duy trì phong trào giảm nghèo bền vững trên toàn thành phố.

 

T.Diễm​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao ​thông tỉnh thực hiện yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 3621/BGTVT-CQLXD ngày 09/4/2018 về việc cung cấp số liệu báo cáo Ngân hàng Thế giới (WB), dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1469/UBND-CNXD ngày 21/3/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương tổng hợp tình hình và kết quả công tác quản lý, sử dụng vốn tại doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 4113/BTC-TCDN ngày 10/4/2018,; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 736/TTr-SNNPT​NT về việc thực hiện một số nhiệm vụ của Chủ đầu tư nạo vét luồng vào Cảng cá Tịnh Kỳ năm 2018; trình mưu, trình UBND tỉnh trước ngày 25/4/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cho phép UBND huyện Trà Bồng được thực hiện và thanh toán phần kinh phí còn lại của 03 công trình sử dụng nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len năm 2017 cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 sang niên độ ngân sách năm 2018 và thanh quyết toán dứt điểm kế hoạch vốn được giao trước ngày 15/6/2018.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Lao động – Thương binh và Xã hội, ​Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh khẩn trương thực hiện nội dung Công văn số 3946/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc tổng hợp, phân tích Báo cáo tài chính năm 2017 của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh chậm nhất là ngày 31/7/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương, nghiêm túc thực hiện nội dung Công văn số 3949/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN năm 2015.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh và UBND ​các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 4 tháng đầu năm và dự kiến kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 theo kế hoạch của tỉnh đã đề ra.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện các nội dung yêu cầu về tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 829/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06/3/2018.

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, UBND các huyện và các cơ quan​ liên quan triển khai thực hiện Công văn số 298/UBDT-HTQT của Ủy ban Dân tộc về việc hỗ trợ, quảng bá sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Quảng Ngãi thực hiện Nghị định 34/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bão lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh