English Thứ Tư, 15-08-2018, 12:26 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 77039851
Đang online: 115

Thành phố Quảng Ngãi phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 0,3 đến 0,7%/năm

Đăng ngày: 11/09/2017; 661 lần đọc
Tin từ Cổng Thông tin thành phố Quảng Ngãi cho biết, UBND thành phố vừa phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững thành phố Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020. ​
Theo đó, thành phố Quảng Ngãi đề ra mục tiêu phấn đấu giai đoạn 2016-2020,  giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 0,3 đến 0,7%/năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều. Đồng thời, tập trung cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, hộ nghèo, đảm bảo thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo đến cuối năm 2020 tăng lên 1,7 lần so với cuối năm 2015. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả cơ chế, chính sách giảm nghèo để cải thiện điều kiện sống và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo.

 

Để đạt các mục tiêu đề ra, thành phố đã đề ra một số giải pháp để thực hiện đó là tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chỉ đạo của chính quyền và sự kiểm tra, giám sát của HĐND, UBMTTQVN từ thành phố đến xã, phường trong việc triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo.

 

Đồng thời, tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm thực hiện tốt các chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo bền vững, tùy nguồn lực huy động và ngân sách địa phương, có thể ban hành chính sách hỗ trợ giảm nghèo mới hoặc nâng định mức hỗ trợ của dự án, chính sách giảm nghèo của TW, của tỉnh và của thành phố để phù hợp với công tác giảm nghèo của địa phương. Thực hiện đa dạng hóa nguồn vốn huy động để triển khai thực hiện Chương trình, bảo đảm huy động đầy đủ, kịp thời theo đúng cơ cấu vốn đã được quy định.

 

Cùng với đó, tăng cường tổ chức tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo bằng nhiều hình thức để nhân dân nói chung và bản thân người nghèo nói riêng ý thực được trách nhiệm trong việc giảm nghèo, có ý chí phấn đấu tự vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu chính đáng, đồng thời phê bình tư tưởng trong chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, cộng đồng.

 

Ngoài ra, tăng cường thông tin đầy đủ tới người dân các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo, tổ chức cho nhân dân tham gia vào các hoạt động giảm nghèo, đảm bảo tính công khai, dân chủ và minh bạch. Tăng cường huy động sư tham gia của cộng đồng, các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp, các tổ chức từ thiện dưới nhiều hình thức phù hợp, tạo dựng và duy trì phong trào giảm nghèo bền vững trên toàn thành phố.

 

T.Diễm​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu đề nghị của UBND huyện Tây Trà tại Công văn số 1296/UBND-KT ngày 27/7/2018 về việc xin ý kiến thực hiện đầu tư xây dựng khẩn cấp công trình cấp bách tại Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 12/7/2018 của UBND tỉnh; tham mưu, trình UBND tỉnh trước ngày 20/8/2018 để xem xét quyết định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức tổ chức rà soát, thống kê đối tượng, lập hồ sơ từng trường hợp cán bộ xã ở Đức Thạnh công tác lâu năm đã nghỉ việc, nghỉ việc một lần (từ năm 1983 đến nay) nhưng chưa được hưởng chế độ; đồng thời xem xét giải quyết chế độ theo thẩm quyền, nếu có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo.

 ​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, nghiên cứu, đề xuất các dự án và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 2019-2020 thực hiện Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/8/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ngân hàng Nhà nước – chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi tích cực triển khai thực hiện các nội dung đẩy mạnh phát triển hệ thống tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6326/UBND-KT ngày 13/10/2017; đồng thời, thường xuyên rà soát, nắm thông tin về hoạt động tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh để kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND tỉnh theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đơn vị liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3719/UBND-KGVX ngày 26/6/2018 về việc học sinh xin nghỉ học theo quy định tại Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh theo đúng quy định của của pháp luật.

 

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cử ông Phạm Công Minh, vận động viên môn Wushu, đi tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 08/7/2018 đến ngày 08/8/2018 như đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 805/TTr-SVHTTDL ngày 05/6/2018 về việc cử vận động viên đi tập huấn ở nước ngoài.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích