English Thứ Tư, 20-09-2017, 03:58 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 63554613
Đang online: 55

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Thành phố Quảng Ngãi phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 0,3 đến 0,7%/năm

Đăng ngày: 11/09/2017; 399 lần đọc
Tin từ Cổng Thông tin thành phố Quảng Ngãi cho biết, UBND thành phố vừa phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững thành phố Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020. ​
Theo đó, thành phố Quảng Ngãi đề ra mục tiêu phấn đấu giai đoạn 2016-2020,  giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 0,3 đến 0,7%/năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều. Đồng thời, tập trung cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, hộ nghèo, đảm bảo thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo đến cuối năm 2020 tăng lên 1,7 lần so với cuối năm 2015. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả cơ chế, chính sách giảm nghèo để cải thiện điều kiện sống và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo.

 

Để đạt các mục tiêu đề ra, thành phố đã đề ra một số giải pháp để thực hiện đó là tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chỉ đạo của chính quyền và sự kiểm tra, giám sát của HĐND, UBMTTQVN từ thành phố đến xã, phường trong việc triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo.

 

Đồng thời, tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm thực hiện tốt các chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo bền vững, tùy nguồn lực huy động và ngân sách địa phương, có thể ban hành chính sách hỗ trợ giảm nghèo mới hoặc nâng định mức hỗ trợ của dự án, chính sách giảm nghèo của TW, của tỉnh và của thành phố để phù hợp với công tác giảm nghèo của địa phương. Thực hiện đa dạng hóa nguồn vốn huy động để triển khai thực hiện Chương trình, bảo đảm huy động đầy đủ, kịp thời theo đúng cơ cấu vốn đã được quy định.

 

Cùng với đó, tăng cường tổ chức tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo bằng nhiều hình thức để nhân dân nói chung và bản thân người nghèo nói riêng ý thực được trách nhiệm trong việc giảm nghèo, có ý chí phấn đấu tự vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu chính đáng, đồng thời phê bình tư tưởng trong chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, cộng đồng.

 

Ngoài ra, tăng cường thông tin đầy đủ tới người dân các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo, tổ chức cho nhân dân tham gia vào các hoạt động giảm nghèo, đảm bảo tính công khai, dân chủ và minh bạch. Tăng cường huy động sư tham gia của cộng đồng, các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp, các tổ chức từ thiện dưới nhiều hình thức phù hợp, tạo dựng và duy trì phong trào giảm nghèo bền vững trên toàn thành phố.

 

T.Diễm​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Tổ công tác 1413 của tỉnh nghiên cứu nội dung kiến nghị của Sở TN&MT tại Báo cáo số 4117/STNMT-TTr ngày 29/8/2017 và tham chiếu quy định của pháp luật liên quan để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo và tư vấn cho UBND huyện Nghĩa Hành tổ chức phương án giao đất lâm nghiệp cụ thể, giải quyết tranh chấp đất đai tại địa phương; thời gian hoàn thành trước ngày 30/9/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các Sở ngành chức năng liên quan nghiên cứu đề xuất của BQL lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh Quảng Ngãi tại Tờ trình số 779/TTr-BQLDDCN ngày 25/8/32017 về việc xin chủ trương, điều chỉnh, bổ sung phát sinh một số công việc trong quá trình thực hiện dự án Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi, tham mưu UBND tỉnh trước ngày 30/9/2017.

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&CN chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Bộ KH&CN tại văn bản số 2938/BKHCN-ƯDCN ngày 07/9/2017 về việc cung cấp số liệu phục vụ tính toán tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị năm 2016-2017.
 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&CN chủ trì, thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ KH&CN tại Công văn số 2928/BKHCN-CNN ngày 06/9/2017 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 553/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp sinh học đến năm 2030.

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Công văn số 2072/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng về việc báo cáo thông tin các công trình giao thông trong đô thị trên địa bàn tỉnh.
 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương triển khai thực hiện Quyết định số 1305/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2016; tổng hợp gửi Bộ Công Thương trước ngày 01/02 hàng năm.

 

Phim tư liệu

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh