English Thứ Tư, 27-03-2019, 03:42 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 89900154
Đang online: 96

Thanh lý rừng trồng chuyển sang rừng sản xuất và mục đích khác trên địa bàn huyện Sơn Tây

Đăng ngày: 29/12/2018; 642 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa thống nhất chủ trương thanh lý rừng trồng phòng hộ chuyển sang rừng sản xuất và mục đích khác trên địa bàn huyện Sơn Tây đối với diện tích 8,886 ha.

Giao UBND huyện Sơn Tây chỉ đạo việc lập hồ sơ thiết kế khai thác rừng trồng, thanh lý rừng sau chuyển đổi; phương án khai thác giữ lại cây có nguồn gốc tự nhiên và cây trồng chính trước đó; Thực hiện việc tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý là rừng trồng phòng hộ chuyển sang rừng sản xuất và mục đích khác và xử lý số tiền thu được từ việc bán đấu giá tài sản trên theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước;  Lập phương án sử dụng đất trên diện tích 8,886 ha rừng trồng sau khai thác theo quy định.

 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế khai thác và kiểm tra giám sát trong quá trình thực hiện khai thác diện tích rừng trồng phòng hộ chuyển sang rừng sản xuất và mục đích khác nêu trên theo đúng quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập phương án và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Công văn số 924/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 11/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường chỉ đạo, khắc phục tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Công văn số 943/BGDĐT-GDTX ngày 12/3/2019 về việc sắp xếp, tổ chức và quản lý hiệu quả trung tâm giáo dục thường xuyên; Công văn số 978/BGDĐT-TĐKT ngày 14/3/2019 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 6186/CT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, xem xét đề xuất đầu tư dự án cung cấp nước sạch kết hợp du lịch dịch vụ tại huyện đảo Lý Sơn của Công ty TNHH Phát triển công nghệ hệ thống theo đề nghị của Công ty tại văn bản số 25/2019/CV-SYS/KH ngày 19/3/2019; tham mưu và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, khẩn trương đánh giá tình hình việc triển khai thực hiện Quyết định số 1563/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh trước ngày 28/3/2019 để tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích