English Thứ Tư, 23-01-2019, 16:28 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 85753254
Đang online: 208

Thanh lý rừng trồng chuyển sang rừng sản xuất và mục đích khác trên địa bàn huyện Sơn Tây

Đăng ngày: 29/12/2018; 609 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa thống nhất chủ trương thanh lý rừng trồng phòng hộ chuyển sang rừng sản xuất và mục đích khác trên địa bàn huyện Sơn Tây đối với diện tích 8,886 ha.

Giao UBND huyện Sơn Tây chỉ đạo việc lập hồ sơ thiết kế khai thác rừng trồng, thanh lý rừng sau chuyển đổi; phương án khai thác giữ lại cây có nguồn gốc tự nhiên và cây trồng chính trước đó; Thực hiện việc tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý là rừng trồng phòng hộ chuyển sang rừng sản xuất và mục đích khác và xử lý số tiền thu được từ việc bán đấu giá tài sản trên theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước;  Lập phương án sử dụng đất trên diện tích 8,886 ha rừng trồng sau khai thác theo quy định.

 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế khai thác và kiểm tra giám sát trong quá trình thực hiện khai thác diện tích rừng trồng phòng hộ chuyển sang rừng sản xuất và mục đích khác nêu trên theo đúng quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập phương án và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 11/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ các thôn xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2019 - 2020, có ý kiến góp ý cụ thể về nguồn vốn thực hiện, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 30/01/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 208/VPCP-CN ngày 08/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5915/UBND-CNXD ngày 02/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018 và chỉ đạo việc thực hiện các nội dung khác theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 455/BTC-QLCS ngày 09/01/2019, hoàn thành trước ngày 25/01/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích