English Chủ Nhật, 21-07-2019, 03:06 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 103301165
Đang online: 112

Thanh lý rừng trồng chuyển sang rừng sản xuất và mục đích khác trên địa bàn huyện Sơn Tây

Đăng ngày: 29/12/2018; 652 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa thống nhất chủ trương thanh lý rừng trồng phòng hộ chuyển sang rừng sản xuất và mục đích khác trên địa bàn huyện Sơn Tây đối với diện tích 8,886 ha.

Giao UBND huyện Sơn Tây chỉ đạo việc lập hồ sơ thiết kế khai thác rừng trồng, thanh lý rừng sau chuyển đổi; phương án khai thác giữ lại cây có nguồn gốc tự nhiên và cây trồng chính trước đó; Thực hiện việc tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý là rừng trồng phòng hộ chuyển sang rừng sản xuất và mục đích khác và xử lý số tiền thu được từ việc bán đấu giá tài sản trên theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước;  Lập phương án sử dụng đất trên diện tích 8,886 ha rừng trồng sau khai thác theo quy định.

 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế khai thác và kiểm tra giám sát trong quá trình thực hiện khai thác diện tích rừng trồng phòng hộ chuyển sang rừng sản xuất và mục đích khác nêu trên theo đúng quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập phương án và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức Sơ kết và khen thưởng thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019; phối hợp với các sở, ban ngành và đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại Thông báo số 242/TB-KTNN ngày 02/7/2019 về thông báo kết quả kiểm toán Đoàn kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 tỉnh Quảng Ngãi và Công văn số 241/KTNN-TH ngày 02/7/2019 về việc gửi Báo cáo kiểm toán.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, tổng hợp, xây dựng báo cáo đánh giá về nguy cơ tham nhũng, lợi ích nhóm trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh, trực tiếp báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh đảm bảo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thực hiện nội dung yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4799/BKHĐT-TH ngày 11/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019; trực tiếp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh đúng thời gian quy định.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích