English Thứ Bảy, 24-03-2018, 19:20 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 69985844
Đang online: 86

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện miền núi

Đăng ngày: 08/03/2018; 511 lần đọc

UBND tỉnh vừa ban hành các Quyết định thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất ở 6 huyện miền núi gồm Ba Tơ, Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Tây, Sơn Hà, Minh Long trực thuộc UBND các huyện tương ứng, trên cơ sở chuyển giao nguyên trạng về biên chế, đội ngũ viên chức, lao động hợp đồng của Chi nhánh thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi tại các huyện miền núi tương ứng.

UBND tỉnh Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, UBND của 6 huyện miền núi trên và các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện việc chuyển giao, bàn giao và tiếp nhận nguyên trạng về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, viên chức, lao động hợp đồng, tài chính, tài sản và các hồ sơ, tài liệu có liên quan từ Chi nhánh thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi về  Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện quản lý theo quy định. Thời gian hoàn thành việc chuyển giao và tiếp nhận chậm nhất đến ngày 31/3/2018.

Vương Minh


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định thành lập Tổ tư vấn của UBND tỉnh để xử lý kết quả thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà, đất Rạp Chiếu bóng 1/5 (cũ) tại Đường Nguyễn Nghiêm, tành phố Quảng Ngãi do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Tổ trưởng.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định kiện toàn Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh do Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh làm Trưởng ban.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp vớ​i các đơn vị, địa phương liên quan, khai triển khai thực hiện Quyết định số 310/QĐ-TTg ngày 14/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT ngày 29/01/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về giáo dục hòa nhập đối với khuyết tật.

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh