English Thứ Tư, 26-09-2018, 00:55 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 79419343
Đang online: 113
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện miền núi

Đăng ngày: 08/03/2018; 606 lần đọc

UBND tỉnh vừa ban hành các Quyết định thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất ở 6 huyện miền núi gồm Ba Tơ, Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Tây, Sơn Hà, Minh Long trực thuộc UBND các huyện tương ứng, trên cơ sở chuyển giao nguyên trạng về biên chế, đội ngũ viên chức, lao động hợp đồng của Chi nhánh thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi tại các huyện miền núi tương ứng.

UBND tỉnh Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, UBND của 6 huyện miền núi trên và các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện việc chuyển giao, bàn giao và tiếp nhận nguyên trạng về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, viên chức, lao động hợp đồng, tài chính, tài sản và các hồ sơ, tài liệu có liên quan từ Chi nhánh thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi về  Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện quản lý theo quy định. Thời gian hoàn thành việc chuyển giao và tiếp nhận chậm nhất đến ngày 31/3/2018.

Vương Minh


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải thực hiện yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 10008/BGTVT-VT ngày 06/9/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc xin ý kiến Đề án phát triển vận tải đa phương thức, trực tiếp báo cáo Bộ.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế tổ chức triển khai thực hiện hoặc tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 118/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ Quy định về công tác quân dân y kết hợp.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo nội dung Công văn số 3028/BTTTT-VCL ngày 11/9/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông; trực tiếp gửi góp ý về Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng yêu cầu và thời gian quy định.

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích