English Chủ Nhật, 25-03-2018, 04:47 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 70000479
Đang online: 88

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Thành lập Tổ công tác hỗ trợ Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất

Đăng ngày: 17/02/2017; 801 lần đọc
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập​ Tổ công tác liên ngành giúp UBND tỉnh hỗ trợ Tập đoàn Hòa Phát trong quá trình triển khai thực hiện Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất, do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh làm Tổ trưởng.
Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các vướng mắc và kiến nghị của Nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất. Hỗ trợ và giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính trong quá trình chuẩn bị đầu tư và triển khai thực hiện Dự án.

 

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi là cơ quan Thường trực của Tổ công tác, có trách nhiệm sắp xếp nơi làm việc, bảo đảm các điều kiện và phương tiện cần thiết cho hoạt động của Tổ công tác. Các thành viên tham gia Tổ công tác liên ngành làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

Xuân Lê

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định thành lập Tổ tư vấn của UBND tỉnh để xử lý kết quả thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà, đất Rạp Chiếu bóng 1/5 (cũ) tại Đường Nguyễn Nghiêm, tành phố Quảng Ngãi do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Tổ trưởng.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định kiện toàn Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh do Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh làm Trưởng ban.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp vớ​i các đơn vị, địa phương liên quan, khai triển khai thực hiện Quyết định số 310/QĐ-TTg ngày 14/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT ngày 29/01/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về giáo dục hòa nhập đối với khuyết tật.

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh