English Thứ Bảy, 16-02-2019, 13:05 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 87075130
Đang online: 117

Thành lập câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng, chống tội phạm” trong trường học

Đăng ngày: 05/12/2018; 562 lần đọc

Sáng 05-12, Sở Tư pháp Quảng Ngãi phối hợp với Trường PTTH Đinh Tiên Hoàng, huyện Sơn Tây tổ chức Lễ ra mắt và thành lập câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng, chống tội phạm” trong trường học.

Việc thành lập câu lạc bộ nhằm tạo điều kiện để đoàn viên, thanh thiếu niên trong trường học có cơ hội học tập, tìm hiểu, nghiên cứu và nắm các quy định của pháp luật, từ đó hình thành lòng tin pháp luật, ý thức tôn trọng pháp luật, tự giác chấp hành pháp luật một cách nghiêm minh, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, đơn vị. Tăng cường công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trong xã hội, đặc biệt là ngăn ngừa các loại tội phạm và tệ nạn xã hội ở lứa tuôi thanh thiếu niên.

 

Nội dung hoạt động của câu lạc bộ gồm: Tổ chức các hoạt động tìm hiểu pháp luật, tọa đàm, nói chuyện, hái hoa dân chủ, giải đáp pháp luật; sinh hoạt chuyên đề, xây dựng các tiểu phẩm văn hóa, văn nghệ có nội dung tuyên truyền pháp luật; Cung cấp thông tin, tư liệu (sách, báo, văn bản pháp luật) và thông tin pháp luật phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương…

 

Đợt này, Sở Tư pháp đã tiến hành thành lập 03 câu lạc bộ tại Trường PTTH Phạm Kiệt, huyện Ba Tơ, Đinh Tiên Hoàng, huyện Sơn Tây và Trường PTTH Tây Trà. Thành viên câu lạc bộ là các Thầy, cô giáo và toàn thể học sinh trong trường.

 

                                                                             Thiên Bảo​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện nội dung Thông báo số 4234/TB-BKHCN ngày 28/12/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về kết luận Hội Nghị Ban Điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” – năm 2018; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh đối với nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Hải quan tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩunêu trên; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước các cấp và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5781/UBND-KGVX ngày 21/9/2018 để triển khai thực hiện; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này trên địa bàn tỉnh theo đúng yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Công văn số 179/BKHCN-ƯDCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; tổng hợp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ theo thời gian yêu cầu.

 ​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích