English Thứ Năm, 17-10-2019, 19:33 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110778771
Đang online: 213
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Thành lập Ban Giám sát kỳ thi tuyển giáo viên năm 2019 tại địa phương, đơn vị

Đăng ngày: 11/07/2019; 588 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất với đề nghị của Sở Nội vụ về việc không thành lập Ban Giám sát kỳ thi tuyển dụng giáo viên năm 2019 của tỉnh Quảng Ngãi.

Sở Nội vụ có trách nhiệm tăng cường kiểm tra, hướng dẫn công tác​ tuyển dụng giáo viên của các Hội đồng thi trên địa bàn tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm thành lập Ban giám sát theo quy định tại Điều 29 Quy chế thi tuyển công chức, viên chức thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức (ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) để thực hiện việc giám sát trong tuyển dụng giáo viên năm 2019, đảm bảo công khai, minh bạch và đúng pháp luật. Đồng thời, chịu mọi trách nhiệm đối với kỳ thi tuyển giáo viên năm 2019 tại địa phương mình.

 

                               

                                                                                 HV


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Đảo Ngọc Lý Sơn tại Công văn Công văn số 115/CV-ĐNLS ngày 29/9/2019 về việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án mở rộng Khách sạn Đảo Ngọc Lý Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/10/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu nội dung đề nghị của Tổ hợp tác khai thác đá đen thủ công Bình Tân tại Văn bản số 01/CV ngày 24/9/2019 về việc bổ sung quy hoạch và cho phép thăm dò, khai thác các điểm khoáng sản đá chẻ tại thôn Liêm Quang và Nhơn Hòa I, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì kiểm tra thực tế và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết đề nghị của UBND huyện Ba Tơ tại Tờ trình số 146/TTr-UBND ngày 30/9/2019 về việc xin chủ trương đầu tư khẩn cấp công trình Đập Mang Voang, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương lập nhiệm vụ quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tổ chức thẩm định, trình phê duyệt theo quy định để triển khai các bước tiếp theo.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích