English Thứ Năm, 18-07-2019, 07:25 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 102958411
Đang online: 155
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Thành lập Ban Giám sát kỳ thi tuyển giáo viên năm 2019 tại địa phương, đơn vị

Đăng ngày: 11/07/2019; 434 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất với đề nghị của Sở Nội vụ về việc không thành lập Ban Giám sát kỳ thi tuyển dụng giáo viên năm 2019 của tỉnh Quảng Ngãi.

Sở Nội vụ có trách nhiệm tăng cường kiểm tra, hướng dẫn công tác​ tuyển dụng giáo viên của các Hội đồng thi trên địa bàn tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm thành lập Ban giám sát theo quy định tại Điều 29 Quy chế thi tuyển công chức, viên chức thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức (ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) để thực hiện việc giám sát trong tuyển dụng giáo viên năm 2019, đảm bảo công khai, minh bạch và đúng pháp luật. Đồng thời, chịu mọi trách nhiệm đối với kỳ thi tuyển giáo viên năm 2019 tại địa phương mình.

 

                               

                                                                                 HV


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1609/BXD-KTXD ngày 09/7/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Xây dựng, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, triển khai thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại Công văn số 786/TTg-CN ngày 01/7/2019 về việc chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 3724-CV/TU ngày 05/7/2019 triển khai Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về một số nội dung liên quan đến việc xây dựng Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh theo yêu cầu tại Công văn số 3728-CV/TU ngày 05/7/2019 của Thường trực Tỉnh ủy, trình UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích