English Thứ Tư, 26-06-2019, 16:56 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 100179855
Đang online: 239

Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi

Đăng ngày: 07/06/2019; 349 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định​ thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh, do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính làm Trưởng Ban.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Chủ tịchUBND tỉnh chỉ đạo, điều hòa phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành có liên quan trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh; phối hợp giữa các ban, ngành với các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân nhằm huy động nguồn lực tham gia, hỗ trợ thực hiện khẩn cấp phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

 

Tổ chức thực hiện và đôn đốc, kiểm tra các sở, ngành, địa phương, đơn vị trong việc triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh.

 

Tại Quảng Ngãi, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại trại chăn nuôi lợn của hộ ông Đặng Bá, ở thôn Trung An, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn. Các lực lượng chức năng đã tiến hành khoanh vùng ổ dịch, tiêu hủy toàn bộ số heo chết và đang mắc bệnh, thực hiện triệt để các giải pháp phòng, chống dịch.

 

Ngay khi nhận thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo các Sở, ban, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công Thương, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Cục Quản lý thị trường Quảng Ngãi, UBND các huyện, thành phố, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương, quyết liệt thực hiện đồng bộ những nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

 

Đối với việc khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại thôn Trung An, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND huyện Bình Sơn tập trung nhân, vật lực tích cực thực hiện triệt để các giải pháp phòng, chống dịch theo Kế hoạch ứng phó đã ban hành tại Quyết định số 1134/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh; thường xuyên báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu các nội dung hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 6657/BTC-HCSN ngày 11/6/2019 về việc hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai Đề án "Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025" để triển khai thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý theo thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2597/TCPCP-BNV ngày 12/6/2019 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 3685-CV/TU ngày 17/6/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Nội vụ và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2630/BTNMT-ĐĐBĐVN ngày 06/6/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất số lượng, vị trí đặt các mốc độ cao “thế kỷ” trên địa bàn tỉnh, thành phố thuộc dự án “Hiện đại hóa mạng lưới độ cao quốc gia phục vụ công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội tại một số thành phố lớn và khu vực ven biển; tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung Công văn số 6490/BTC-TCNH ngày 06/06/2019 của Bộ Tài chính; rà soát, tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh cho ý kiến đối với việc tăng cường ủy thác vốn từ ngân sách địa phương sang Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách hiện hành, trong đó có chính sách cho vay đối với người khuyết tật và các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng lao động là người khuyết tật.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích