English Thứ Tư, 23-10-2019, 17:05 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 111093286
Đang online: 209

Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi

Đăng ngày: 07/06/2019; 440 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định​ thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh, do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính làm Trưởng Ban.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Chủ tịchUBND tỉnh chỉ đạo, điều hòa phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành có liên quan trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh; phối hợp giữa các ban, ngành với các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân nhằm huy động nguồn lực tham gia, hỗ trợ thực hiện khẩn cấp phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

 

Tổ chức thực hiện và đôn đốc, kiểm tra các sở, ngành, địa phương, đơn vị trong việc triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh.

 

Tại Quảng Ngãi, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại trại chăn nuôi lợn của hộ ông Đặng Bá, ở thôn Trung An, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn. Các lực lượng chức năng đã tiến hành khoanh vùng ổ dịch, tiêu hủy toàn bộ số heo chết và đang mắc bệnh, thực hiện triệt để các giải pháp phòng, chống dịch.

 

Ngay khi nhận thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo các Sở, ban, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công Thương, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Cục Quản lý thị trường Quảng Ngãi, UBND các huyện, thành phố, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương, quyết liệt thực hiện đồng bộ những nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

 

Đối với việc khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại thôn Trung An, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND huyện Bình Sơn tập trung nhân, vật lực tích cực thực hiện triệt để các giải pháp phòng, chống dịch theo Kế hoạch ứng phó đã ban hành tại Quyết định số 1134/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh; thường xuyên báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu sở, ngành, địa phương có liên quan triển khai thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Định Dũng tại Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đường dây 500kV mạch 3 và các dự án thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; trên cơ sở đó, tổng hợp và trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) và UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, quán triệt nội dung hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công văn s​ố 4365/LĐTBXH-VPQGGN ngày 11/10/2019; kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện tốt chính sách đối với các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, thực hiện ý kiến của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại Công văn số 6487/TCĐBVN-ATGT ngày 01/10/2019 về việc tăng cường công tác đảm bảo giao thông khu vực Km0+300/QL.24C, tỉnh Quảng Ngãi; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích