English Thứ Tư, 19-06-2019, 14:58 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99289303
Đang online: 319
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Thành lập Ban Chỉ đạo Đề án thực hiện thí điểm Chương trình Sữa học đường nâng cao tầm vóc trẻ em các huyện miền

Đăng ngày: 11/06/2019; 146 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định​ thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Đề án thực hiện thí điểm Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng Ban.

 

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình Sữa học đường theo Quyết định số 212/QĐ-​UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án thực hiện thí điểm Chương trình Sữa học đường tại các huyện miền núi trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; phân công nhiệm vụ thành viên chịu trách nhiệm theo dõi, triển khai chương trình tại các địa phương; tổ chức sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm hàng năm và tổng kết sau khi kết thúc Chương trình thực hiện thí điểm; xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình đồng bộ trên địa bàn tỉnh; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chính phủ. 

 

Đề án thực hiện thí điểm Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 được thực hiện nhằm bổ sung dinh dưỡng và các vi chất cần thiết, góp phần phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em ở lứa tuổi mẫu giáo và tiểu học, thông qua đó cải thiện tầm vóc thế hệ tương lai của thanh thiếu niên các huyện miền núi.

 

T.D


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 4112/BNN-TCTL ngày 12/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý nước sạch nông thôn; báo cáo Bộ, UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 15/12/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1382/TTr-SNNPTNT ngày 31/5/2019 về việc khắc phục sạt lở Đê Bắc thuộc Cảng neo trú tàu thuyền Mỹ Á; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/6/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích