English Thứ Tư, 21-08-2019, 21:56 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107386554
Đang online: 151
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Tham mưu về chính sách sách hỗ trợ đối với trẻ khuyết tật

Đăng ngày: 01/02/2019; 1466 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính rà soát toàn bộ các cơ sở bảo trợ xã hội nuôi dạy trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh, thống kê số liệu trẻ khuyết tật đang được chăm sóc tại các cơ sở, tại cộng đồng; số cháu được hỗ trợ theo quy định hiện hành; tham khảo các tỉnh, thành khác để đề xuất UBND tỉnh phương án hỗ trợ chăm sóc trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh phù hợp với khả năng ngân sách tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, việc đề xuất phương án hỗ trợ phải đảm bảo tính công bằng giữa các cơ sở trên địa bàn tỉnh, đúng tiêu chuẩn đối tượng, vi​ệc huy động xã hội hóa, gia đình tham gia cùng ngân sách nhà nước hỗ trợ chăm sóc trẻ khuyết tật vẫn là mục tiêu chủ đạo.

 

Yêu cầu Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp tích cực hỗ trợ Sở Lao động -Thương binh và Xã hội thực hiện tham mưu UBND tỉnh đảm bảo nội dung chất lượng.

 

                                                              V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu vực đê điều xung yếu trên địa bàn tỉnh và đề xuất danh mục dự án cần gia cố sắp xếp thứ tự ưu tiên, trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu nội dung yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn số 5827/BCT-TXTM ngày 12/8/2019, xây dựng kế hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng, chào mừng “Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4” năm 2020 trên địa bàn tỉnh với tinh thần tiết kiệm và hiệu quả.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở người tại Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 28/3/2019 về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh năm 2019, Công văn số 4333/UBND-KGVX ngày 02/8/2019 về việc tăng cường chông tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2391/BKHCN-TĐC ngày 08/8/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý dự thảo Đề án phát triển, nâng cao năng lực của hệ thống các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ công lập.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích