English Chủ Nhật, 26-05-2019, 01:14 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 96128776
Đang online: 114
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Tham mưu về chính sách sách hỗ trợ đối với trẻ khuyết tật

Đăng ngày: 01/02/2019; 1430 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính rà soát toàn bộ các cơ sở bảo trợ xã hội nuôi dạy trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh, thống kê số liệu trẻ khuyết tật đang được chăm sóc tại các cơ sở, tại cộng đồng; số cháu được hỗ trợ theo quy định hiện hành; tham khảo các tỉnh, thành khác để đề xuất UBND tỉnh phương án hỗ trợ chăm sóc trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh phù hợp với khả năng ngân sách tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, việc đề xuất phương án hỗ trợ phải đảm bảo tính công bằng giữa các cơ sở trên địa bàn tỉnh, đúng tiêu chuẩn đối tượng, vi​ệc huy động xã hội hóa, gia đình tham gia cùng ngân sách nhà nước hỗ trợ chăm sóc trẻ khuyết tật vẫn là mục tiêu chủ đạo.

 

Yêu cầu Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp tích cực hỗ trợ Sở Lao động -Thương binh và Xã hội thực hiện tham mưu UBND tỉnh đảm bảo nội dung chất lượng.

 

                                                              V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019, báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu và tham gia góp ý nội dung dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát; trực tiếp gửi văn bản góp ý cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và báo cáo UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 2912/BKHĐT-HTX ngày 07/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hỗ trợ phát triển HTX từ nguồn vốn dự phòng 10% Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1741/UBND-NNTN ngày 10/4/2019; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 25/5/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất bổ sung trụ quảng cáo tại dự án Trung tâm Thương mại và Siêu thị Hùng Cường Big C vào quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh như đề xuất của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 521/SVHTTDL-QLVH ngày 04/5/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích