English Thứ Bảy, 17-08-2019, 21:51 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 106926316
Đang online: 138

Tham mưu thực hiện hỗ trợ khoanh nuôi tái sinh rừng

Đăng ngày: 21/11/2018; 188 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn​ yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cử cán bộ, công chức có liên quan đến nội dung tham mưu thực hiện việc hỗ trợ khoanh nuôi tái sinh có trồng rừng bổ sung thuộc Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, chủ động, trực tiếp làm việc với các bộ phận có liên quan của Sở Tài chính, kịp thời trao đổi xử lý các nội dung tồn tại, vướng mắc để thống nhất ý kiến tham mưu, đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán hạng mục Hỗ trợ khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng có trồng bổ sung rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch được giao và kịp thời giải ngân vốn đúng quy định hiện hành.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Tài chính nghiên cứu nội dung đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát trriển nông thôn tại Công văn 3533/SNNPTNT ngày 14/11/2018, xem xét thẩm tra dự toán và xác định nguồn kinh phí thực hiện hạng mục Hỗ trợ khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng có trồng bổ sung rừng phòng hộ năm 2018 và các năm tiếp theo của các ban Qủan lý rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh, có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 28/11/2018, để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

                                                                             V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 8724/BTC-QLKT ngày 31/7/2019 của Bộ Tài chính về việc cung cấp thông tin tài chính của chủ đầu tư cho Kho bạc Nhà nước; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện lập và tổng hợp báo cáo tài chính đối với năm tài chính 2018, 2019 theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo thực hiện nội dung đề nghị của Thanh tra Bộ Công an tại Thông báo số 1673/TB-X05 ngày 31/7/2019 về công tác phòng cháy và chữa cháy.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải khẩn trương tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 7137/BGTVT-ATGT ngày 01/8/2019 về việc tăng cường công tác phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các vị trí giao cắt giữa đường bộ và đường sắt.

 

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cử vận động viên Trương Thanh tham gia thi đấu Giải Vô địch thế giới Pencak Silat tại Thái Lan, từ ngày 29/9/2019 đến 05/10/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích