English Thứ Bảy, 23-06-2018, 17:02 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 74174183
Đang online: 88

Tham mưu, triển khai cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Đăng ngày: 12/06/2018; 135 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 3308/UBND-NNTN giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở ngành liên quan trình UBND tỉnh ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình phù hợp với các mức hỗ trợ theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Hoàn thành trình UBND tỉnh trong tháng 8/2018 để có cơ sở xác định mức hỗ trợ cho từng hạng mục cụ thể. 

Trong thời gian chưa ban hành định mức của tỉnh, cho phép áp dụng theo định mức tại Thông tư số 05/2014/TT-BKHĐT ngày 30/9/2014 của Bộ trưởng ​Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định, tính toán định mức hỗ trợ cho từng hạng mục của dự án.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tổng hợp và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thẩm định và trình UBND tỉnh ban hành quyết định chủ trương đầu tư về danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Thời hạn 5 năm một lần, hàng năm tham mưu UBND tỉnh rà soát, điều chỉnh. Riêng giai đoạn 2016-2020, thực hiện cho 3 năm 2018-2020. Hoàn thành trình UBND tỉnh trong tháng 8/2018.

 

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND tỉnh giao danh mục và mức vốn hỗ trợ cho doanh nghiệp theo từng dự án; đồng thời là cơ quan đầu mối tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện và đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 57/2018/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước 31 tháng 3 hàng năm.

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm rà soát, tổng hợp đề xuất danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình UBND tỉnh ban hành theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 57/2018/NĐ-CP. Thời hạn 5 năm một lần, hàng năm rà soát, điều chỉnh. Riêng giai đoạn 2016-2020, thực hiện cho 3 năm 2018-2020. Hoàn thành báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/8/2018; Tham mưu UBND tỉnh ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh. Hoàn thành trong tháng 8/2018.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh  báo cáo sơ kết công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm 2018 gửi các cơ trung ương theo nội dung Công văn số 5756/VPCP-KGVX ngày 18/6/2018 của Văn phòng Chính phủ. Hoàn thành nhiệm vụ, gửi UBND tỉnh trước ngày 27/6/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, góp ý nội dung Dự thảo Thông tư hướng dẫn Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực ngành tài nguyên và môi trường; có văn bản tham gia góp ý trực tiếp, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì họp Tổ tư vấn của tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương xem xét, xử lý dứt điểm các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc công tác bồi thường, GPMB, tái định cư Dự án Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi – giai đoạn 1 B theo kiến nghị của Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất về chủ trương việc Hội Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2022; thời gian tổ chức Đại hội trong tháng 6/2018.​ 

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích