English Thứ Sáu, 22-11-2019, 12:32 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 112874849
Đang online: 213

Tây Trà tập trung rà soát, có giải pháp cụ thể, thiết thực để thực hiện đạt các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đề ra

Đăng ngày: 08/11/2019; 146 lần đọc

Theo Thông báo kết luận buổi làm việc với UBND huyện Tây Trà về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội khối Khoa giáo – Văn xã, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng yêu cầu UBND huyện Tây Trà tập trung rà soát, có giải pháp cụ thể, thiết thực để phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đã đề ra. Trong đó, các chỉ tiêu về tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia, gia đình văn hóa, tỷ lệ lao động qua đào tạo, công tác giảm nghèo, chỉ tiêu về y tế, số giường bệnh/vạn dân...cần chú trọng triển khai thực hiện trong thời gian đến để đạt kết quả.

Đồng thời, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; cần có lộ trình để đề xuất kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo chỉ tiêu được giao. Quan tâm chăm lo cho các em học sinh bán trú; bố trí đội ngũ giáo viên phù hợp ở các cấp học; giải quyết tình trạng mất cân đối, thừa, thiếu cục bộ giáo viên do chuyển công tác; hạn chế tình trạng học sinh bỏ học.

 

Thực hiện tốt hơn nữa công tác y tế dự phòng tại tuyến cơ sở; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em; phổ biến, tuyên truyền đến nhân dân về phòng tránh các bệnh truyền nhiễm; bố trí, luân chuyển đội ngũ y tế có chuyên môn nghiệp vụ về y tế tuyến xã để đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân; điều tiết quỹ bảo hiểm y tế phù hợp với chỉ tiêu, định mức được giao, hạn chế tình trạng khám chữa bệnh vượt tuyến; duy trì, cải thiện hiệu quả hoạt động các cơ sở y tế hiện có; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, đặc biệt đào tạo chuyên khoa cho đội ngũ cán bộ y tế từ cấp huyện đến cấp xã. Nâng cao năng lực khám và điều trị bệnh ở các tuyến, đặc biệt là tuyến xã.

 

Cần bảo tồn, duy trì và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, văn hóa tín ngưỡng của dân tộc Cor ở địa phương; nghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng, phát huy sản phẩm làng nghề ở địa phương; củng cố cơ sở vật chất, thiết chế văn hoá, thể thao phục vụ nhân dân; quan tâm bồi dưỡng tiếng Cor cho cán bộ, công chức đang công tác trên địa bàn huyện. Làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, công chức và nhân dân về chủ trương sáp nhập huyện Tây Trà và Trà Bồng.

 

 

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách ưu đãi của Nhà nước để người dân hiểu, thực hiện, nỗ lực vươn lên thoát nghèo, làm giàu; thực hiện hiệu quả, đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng các chính sách ưu đãi người có công và an sinh xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số; chú trọng công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho nhân dân. Thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các chương trình, dự án về giảm nghèo bền vững; hạn chế tình trạng tái nghèo; bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho công chức làm công tác giảm nghèo.

 

Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương và phổ biến các chủ trương, chính sách đến người dân; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính, phục vụ tốt yêu cầu của công dân; thực hiện nghiêm túc việc gửi, nhận văn bản điện tử và ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan hành chính.

 

Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; xác định cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo thế mạnh của địa phương; đánh giá tiềm năng, khí hậu, đất đai chọn những cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao, gắn với bảo vệ môi trường để triển khai thực hiện; chú trọng phát triển cây thảo dược, gắn với nhân giống, bảo tồn; xây dựng thương hiệu quế Trà Bồng-Tây Trà, chè Trà Nham để phát huy giá trị gia tăng của sản phẩm chủ lực địa phương. Huyện phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ để trưng bày, giới thiệu và tìm giải pháp phát triển sản phẩm của địa phương đến người tiêu dùng; đồng thời, phát huy kết quả đạt được từ các đề tài ứng dụng khoa học đang triển khai trên địa bàn huyện vào hoạt động sản xuất.

 

                                                                             T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh nghiên cứu nội dung hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 8495/BNN-PCTT ngày 12/11/2019 về giải pháp kỹ thuật 2 dự án: Kè chống sạt lở bờ biển thôn Lệ Thủy và Chống sạt lở bờ Bắc cửa Đại, tỉnh Quảng Ngãi để thực hiện các bước tiếp theo của 02 dự án theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu nội dung yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn số 8683/BCT-ĐB ngày 14/11/2019 của Bộ Công Thương về việc báo cáo tình hình xây dựng triển khai Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của các Bộ, ngành, địa phương năm 2019, khẩn trương rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó, tổng hợp và trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn tỉnh; trực tiếp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình dịch bệnh, công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản từ năm 2017-2019.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương rà soát, giải trình về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 29/11/2019.

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích