English Thứ Tư, 19-06-2019, 10:35 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99263578
Đang online: 316
Tin tức Bạn đọc viết Xem chi tiết tin tức

Tây Trà phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Đăng ngày: 16/04/2019; 4416 lần đọc

Trong cộng đồng các dân tộc thiểu số trên huyện vùng cao Tây Trà, những người có uy tín là các già làng, trưởng bản, họ am hiểu bản sắc văn hóa, phong tục tập quán của người dân, vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế xã hội, ổn định an ninh chính trị trên địa bàn.

Bà Hồ Thị Lương trước đây là cán bộ dân số của xã Trà Phong. Chứng kiến đời sống nghèo khó, thất học của người dân do sinh con đông nên khi về hư​u bà Lương tích cực tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước đến người dân. Bằng uy tín của mình, già làng Lương thường xuyên tới các hộ dân cư kêu gọi người dân thực hiện giảm sinh, tập trung phát triển kinh tế, hướng đến xóa đói giảm nghèo bền vững. Bà Hồ Thị Lương tâm sự: vì sinh con nhiều nên bà con rất vất vả, khó khăn, không đảm bảo cho con ăn học. Nên bản thân trực tiếp tuyên truyền cho chị em không sinh con nhiều để đảm bảo cuộc sống, sức khỏe.

 

Không riêng gì Bà Lương, mà hiện nay trên huyện vùng cao Tây Trà cũng đã xuất hiện nhiều gương già làng gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình, làm tốt vai trò già làng, trưởng bản. Để người dân tin và nghe theo, trước hết mình phải làm gương, lời nói phải đi đôi với việc làm - ông Hồ Thanh Trung- người có uy tín xã Trà Thọ, huyện Tây Trà chia sẻ.

 

Toàn huyện Tây Trà hiện có 130 người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số. Để phát huy hơn nữa vai trò của người có uy tín cũng như khích lệ, động viên họ, Tây Trà đã có nhiều cơ chế hỗ trợ. Ông Hồ Xuân Nghiêm- Trưởng Ban dân vận huyện ủy Tây Trà cho biết: Người uy tín trong toàn huyện đã phát huy được vai trò, trách nhiệm, thực hiện tốt các mô hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh tại địa phương. Họ là cầu nối giữa Đảng với dân, điểm tựa tinh thần cho đồng bào các dân tộc vươn lên xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn bản sắc văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương.

 

                                                            Vân Nhi


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 4112/BNN-TCTL ngày 12/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý nước sạch nông thôn; báo cáo Bộ, UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 15/12/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1382/TTr-SNNPTNT ngày 31/5/2019 về việc khắc phục sạt lở Đê Bắc thuộc Cảng neo trú tàu thuyền Mỹ Á; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/6/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích