English Thứ Bảy, 20-04-2019, 07:45 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 92320425
Đang online: 116
Tin tức Bạn đọc viết Xem chi tiết tin tức

Tây Trà phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Đăng ngày: 16/04/2019; 350 lần đọc

Trong cộng đồng các dân tộc thiểu số trên huyện vùng cao Tây Trà, những người có uy tín là các già làng, trưởng bản, họ am hiểu bản sắc văn hóa, phong tục tập quán của người dân, vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế xã hội, ổn định an ninh chính trị trên địa bàn.

Bà Hồ Thị Lương trước đây là cán bộ dân số của xã Trà Phong. Chứng kiến đời sống nghèo khó, thất học của người dân do sinh con đông nên khi về hư​u bà Lương tích cực tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước đến người dân. Bằng uy tín của mình, già làng Lương thường xuyên tới các hộ dân cư kêu gọi người dân thực hiện giảm sinh, tập trung phát triển kinh tế, hướng đến xóa đói giảm nghèo bền vững. Bà Hồ Thị Lương tâm sự: vì sinh con nhiều nên bà con rất vất vả, khó khăn, không đảm bảo cho con ăn học. Nên bản thân trực tiếp tuyên truyền cho chị em không sinh con nhiều để đảm bảo cuộc sống, sức khỏe.

 

Không riêng gì Bà Lương, mà hiện nay trên huyện vùng cao Tây Trà cũng đã xuất hiện nhiều gương già làng gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình, làm tốt vai trò già làng, trưởng bản. Để người dân tin và nghe theo, trước hết mình phải làm gương, lời nói phải đi đôi với việc làm - ông Hồ Thanh Trung- người có uy tín xã Trà Thọ, huyện Tây Trà chia sẻ.

 

Toàn huyện Tây Trà hiện có 130 người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số. Để phát huy hơn nữa vai trò của người có uy tín cũng như khích lệ, động viên họ, Tây Trà đã có nhiều cơ chế hỗ trợ. Ông Hồ Xuân Nghiêm- Trưởng Ban dân vận huyện ủy Tây Trà cho biết: Người uy tín trong toàn huyện đã phát huy được vai trò, trách nhiệm, thực hiện tốt các mô hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh tại địa phương. Họ là cầu nối giữa Đảng với dân, điểm tựa tinh thần cho đồng bào các dân tộc vươn lên xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn bản sắc văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương.

 

                                                            Vân Nhi


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện Công văn số 1045/BTTTT-THH ngày 08/4/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về góp ý dự thảo Đề án Chuyển đổi số quốc gia; trực tiếp gửi góp ý về Bộ đúng thời gian quy định.


 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2018 đã được Bộ Tài chính công bố tại Quyết định số 611/QĐ-BTC ngày 05/4/2019 để triển khai thực hiện giám sát theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1741/BYT-KCB ngày 02/4/2019 của Bộ Y tế về việc tăng cường chỉ đạo công tác khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe.


 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, xây dựng dự thảo báo cáo theo nội dung Công văn số 1814/UBVHGDTTN14 ngày 15/3/2019 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng về việc báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp; ham mưu UBND tỉnh trước ngày 27/5/2019.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 30a trên địa bàn các huyện nghèo đến cuối năm 2018, phương hướng thực hiện giai đoạn 2019-2020, theo các nội dung yêu cầu, hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1294/LĐTBXH-VPQGGN ngày 04/4/2019; trình UBND tỉnh trước ngày 06/5/2019 để xem xét, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu, rà soát các đồ án quy hoạch, chủ trương của cấp có thẩm quyền liên quan đến việc đề xuất đầu tư xây dựng Nhà máy điện mặt trời tại xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ;  kiểm tra thực tế hiện trường, đánh giá sơ bộ tác động của dự án; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; định kỳ tổng kết, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng quy định về chế độ nhuận bút, thù lao chi trả cho các hoạt động báo chí, thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh; tổ chức lấy ý kiến của Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan. Trên cơ sở đó tổng hợp, tham mưu, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích